ANNONS

Jordbruksrådet initialt positivt inställd till direktivet om övervakning av markhälsa

Under början av förra veckan samlades EU:s jordbruksministrar i Bryssel för jordbruksråd. På agendan fanns bland annat import av jordbruksprodukter från Ukraina, en rapport om afrikans svinpest i Sverige, påverkan av extremväder och EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av markhälsa.

Till följd av den ryska invasionen av Urkaina har landets produktion av jordbruksprodukter påverkats negativt. Som en åtgärd för att avhjälpa situationen i Ukraina och att underlätta handel, införde EU-kommissionen tidigare tullfrihet för jordbruksprodukter från Ukraina. Dessutom infördes solidaritetssträckor för att kunna transportera produkter från Ukraina landvägen via EU, i stället för via de blockerade hamnarna i Svarta havet. Detta har dock lett till negativa effekter i gränsländerna till Ukraina, när inflödet av ukrainska bidragit till lägre priser och kris för grannländernas producenter. Därför införde EU-kommissionen innan sommaren ett tillfälligt handelsstopp för vissa jordbruksprodukter från Ukraina. Den 15 september löpte det tillfälliga handelsstoppet ut, och en förlängning av handelsstoppet har inte fått gehör från EU:s medlemsländer i stort. Polen, Ungern och Slovakien har dock beslutat sig för att själva införa importförbud av en rad produkter från Ukraina, där ibland vete, majs, havre, kyckling, ägg och honung. (Läsa mer om situationen kring handeln med Ukraina under nästa rubrik).

Vid rådsmötet beskrev ministrarna från Slovenien och Grekland den förödelse som skett till följd av svåra översvämningar samt skogsbränder, och vilka dramatiska effekter det haft för jordbruksproduktionen i länderna. De har nu officiellt bett om stöd från EU för att hantera situationen.
Vid Rådsmötet informerade Sveriges landsbygdsministern Peter Kullgren för det första konstaterade fallet av afrikansk svinpest i landet, samt för de åtgärder som vidtagits nationellt. Kullgren var även tydlig med att den svenska regeringens målsättning är att smittan ska kontrolleras till det berörda området, samt att sjukdomen utrotas.

Direktivet om övervakning av markhälsa
Som Brysselnytt tidigare rapporterat om, presenterade EU-kommissionen den 5 juli ett förslag till direktiv om övervakning av markhälsa. Med direktivet vill EU-kommissionen sätta en gemensam definition av markhälsa, samt ett ramverk av åtgärder för hur detta kan uppnås. Direktivet syftar även till att främja hållbar förvaltning av mark och att leda till sanering av förorenade områden.

Under jordbruksrådet ställde sig en majoritet av ministrarna bakom syftet med förslaget, och underströk möjligheten för hälsosamma marker att bidra till klimatomställning och minska påverkan från extremväder. Samtidigt framförde flera medlemsstater en viss oro inför ökade administrativa krav och kostnader vid genomförande. Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren ifrågasatte till exempel om det finns behov av EU-gemensamma regelverk på området, samt underströk behovet av flexibilitet på lokal och nationell nivå.

Relaterade artiklar