ANNONS

Kalk för magsjuka kalvar

Kan magsjukeparasiter hos unga kalvar bekämpas med kalk?
Framför allt kalvar i mjölkkobesättningar kan drabbas av diarréer orsakade av kryptosporidier. Förutom lidande medför detta ekonomiska förluster. Nu ska forskare vid SLU undersöka om det går att använda släckt kalk för att bekämpa parasiterna.
Tidigare försök har visat att släckt kalk har effekt på kryptosporidiernas smittämnen, så kallade oocystor. Det forskarna nu ska undersöka är om släckt kalk i pulverform är användbart på golv och väggar och alltså kan användas för att desinficera kalvboxar. Fördelarna med släckt kalk är flera, det är bland annat torrt och enkelt att använda. Framgångsrik desinficering och minskat smittryck innebär också en mindre risk att djurskötare smittas.
Kryptosporidieparasiter är inte bara orsak till lidande – i vissa fall till att djur dör – de är också smittsamma och mycket tåliga. Parasiterna är resistenta mot de desinfektionsmedel som rekommenderas idag, dessutom kan utbrott komma snabbt och drabba stora delar av de unga kalvarna i en besättning. Smittan kan bland annat orsaka diarré, uttorkning och feber. Projektet finansieras med 280 000 kronor genom Stiftelsen Lantbruksforskning och kommer att pågå i ett år.
Stiftelsen Lantbruksforsknings program för köttforskning omfattar gris-, nöt- och lammkött. Programmet finansieras av privata medel som kommer från Sveriges lantbrukare, insamlande företag och återförda miljöskatter. Hösten 2011 beviljas sex nya projekt finansiering inom köttforskningsprogrammet med totalt 3,5 miljoner kronor. Resultaten av den nyttostyrda forskningen ska ge ny, värdefull kunskap till Sveriges lantbrukare och på sikt leda till ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Relaterade artiklar