ANNONS

Kalven kvar två veckor hos kon – nytt försök i ekologiska besättningar

Ett problem i ekologiska mjölkbesättningar är att erhålla en stor produktion men med ett så naturligt förhållande för djuren som möjligt.
I ett danskt försök får de nyfödda kalvarna gå kvar hos kon i två veckor.
Första dygnet efter födseln är ko och kalv i en egen box och därefter släpps de ihop med andra kor med kalvar i en större box. I denna går de i två veckor och korna tas ifrån för att bli mjölkade två gånger per dag.
Efter denna period avskiljs ko och kalv. Kon släpps till sin grupp i stallet medan kalven släpps till en grupp med amkor och andra kalvar.

Relaterade artiklar