Kategori: Animalieproduktion

Flytande biogas från Mönsterås

Scandinavian Biogas har en ledande ställning inom förnybar energi och framställningen av biogas och biogödsel i Norden. I samarbete med lokala lantbrukare i Mönsterås planerar nu bolaget för byggnation av en helt ny biogasanläggning, vilken möjliggör en grön omställning för såväl närproducerad mat som för ...

Kronfågel klättrar 120 placeringar i hållbarhetsrankning

Under 2022 växlade Kronfågel upp det interna hållbarhetsarbetet. Nu ger det utdelning. Företaget har klättrat 120 placeringar i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. — Vi är speciellt stolta över det interna arbetet, där vi kan konstatera att vi nu arbetar ännu mer ...

Nu faller foderpriserna

Det är en stor eftersläpning mellan priset på spannmål och soja jämfört med priset på foder. Priset på spannmål har fallit under det senaste halvåret och ligger nu långt under toppnoteringen våren 2022. Prisfallet är drygt 25 procent. Även priset på soja har gått ner ...

Tyskland exporterar allt mindre griskött

I takt med att grisproduktionen minskar i Tyskland blir även exporten av griskött mindre och mindre. Nu anpassar sig slakterierna efter det. Tysklands största slakterikoncern, Tönnies Group stänger nu en exportanläggning i Weißenfels till följd av kraftigt minskad export av griskött. 140 av 2 200 ...

11 miljoner ton mindre vete i år

Kriget i Ukraina påverkar den globala produktionen av vete. Enligt FAO minskar skörden av vete med 11 miljoner ton i år jämfört med år 2022. Arealen av höstvete har minskat på ett märkbart sätt i Ukraina och enligt FN:s jordbruksorganisation FAO blir den samlade skörden ...

Livsmedelsförsäljningen fortsätter att minska

Under februari månad minskade försäljningen av livsmedel i Sverige med 11,9 procent. Detta beror sannolikt på att livsmedel stigit i pris med cirka 20 procent på ett år samt att konsumenter har mindre mängd pengar att disponera på mat. Den senaste tiden har det varit ...

Nykomling blev Årets uppfödare 2022

Kronfågel utser Årets Uppfödare varje år, som ett led i att hylla duktiga personer som driver mot ännu bättre kvalitet och djurvälfärd. I år korades nykomlingarna Anette och Per Henningsson på Backa Gård som tack vare sitt höga engagemang för ständig utvärdering och utveckling bidragit ...

Brist på majs kan få upp vetepriset

Rejäl torka i Argentina och minskad skörd av majs som följd av det i kombination med minskade majsskördar även på andra platser i världen medför att det blir ont om majs efter innevarande säsong. Minskad skörd leder till minskad förbrukning. Den värderingen gör det amerikanska ...

Fortsatta utmaningar för grisproduktionen i EU

Även om kostnaderna minskar och priset på griskött stiger är det en bit kvar innan det är frid och fröjd i den europeiska grisproduktionen. Den värderingen gör det amerikanska Lantbruksministeriet. Bakgrunden är att trots prisfall på soja, spannmål och el så är kostnaderna i grisproduktionen ...

Oense om klart fraktavtal

Under dagen kom information om att ett nytt fraktavtal mellan Ryssland och Ukraina var klart. Men exakt hur detta avtal ser ut är oklart. Parterna verkar nämligen trots allt inte var överens. Det skilde nämligen stort i tolkningen av det nya avtalet. Vid det förra ...

Världens livsmedelspriser har fallit elva månader i rad

FAO:s livsmedelsprisindex var i genomsnitt 129,8 punkter i februari 2023, marginellt ned, 0,6 procent, från januari i år, vilket fortsätter den nedåtgående trenden för elfte månaden i rad. Med den senaste nedgången har indexet fallit 29,9 punkter, 18,7 procent, från toppen det nådde i mars ...

Nytt fraktavtal för Rysslands skull

Den 18 mars löper nuvarande avtal mellan Ryssland och Ukraina om fredade spannmålsfrakter via Svartahavet ut. De två föregående avtalen har förhandlats fram mellan parterna i Turkiet med FN som övervakare. Många ser fraktavtalen som enbart viktiga för Ukraina. De är viktiga för Ukraina men ...

Arla stressar bort ekomjölken

Arla ändrar reglerna igen för att underlätta för ekologiska mjölkproducenter att ställa om till konventionell drift. I stället för tre blir det numera bara en månads karenstid. Efter en månad är omställningen klar och mjölkproducenten levererar konventionell mjölk i stället. Det är ett antal leverantörer ...

Torkan håller i sig i Argentina

Argentina är drabbat av den värsta torkan på 60 år och grödorna påverkas negativt. Årets skörd skrivs ner ytterligare. Skörden av sojabönor beräknas nu bli 27 miljoner ton i Argentina i år. Det är en kraftig minskning mot de 41 miljoner ton som beräknades för ...

Kraftigt prisfall på spannmål

På tre veckor har spannmålspriset fallit med över 10 procent och vete på Matif närmar sig snabbt nästa stödnivå 260 euro per ton, som om priset faller under, kan medföra ytterligare prisfall på sikt. Förändringarna för veckan blev på börsen i Chicago minus 4,2 procent ...

Spansk grisproduktion dyker

Grisproduktionen inom EU föll med 5 procent i fjol medan den spanska produktionen endast minskade med 2,9 procent. Nu kommer nya siffror som visar att minskningen i Spanien låg i slutet av år 2022 och därmed kan siffrorna på rullande tolv månader öka. Detta är ...

Lågpris på rysk spannmål pressar landets lantbrukare

Ryssland har velat ha fart på exporten av framförallt vete och har sänkt priserna snabbare än i Europa. Det ryska priset har under ett års tid legat under Matif i Paris. Detta har medfört att exporten från Ryssland gått betydligt bättre än exporten från EU. ...

FAO skriver ner veteskörden

Den globala produktionen av vete kommer att bli mindre i år jämfört med förra säsongen då det var ett rekord. Den bedömningen gör FN-organisationen FAO. Bakgrunden är att produktionen fortsätter att minska i Ukraina medan det blir mindre skörd i Ryssland till följd av torka. ...

Ökade lager i Kina kan få upp spannmålspriset

Myndigheterna i Kina har för avsikt att bygga ut lagerkapaciteten och öka sina lager av majs, soja och spannmål. Anledningen är att bli mindre sårbara för de kraftiga prissvängningar som varit fallet på spannmålsmarknaden de senaste åren. Skulle detta bli verklighet kan spannmålspriset få en ...