Kategori: Animalieproduktion

Växtbaserat köttalternativ blir bara bukfylla

Flera växtbaserade proteinalternativ till kött innehåller viktiga näringsämnen, men forskning visar att människokroppen inte kan tillgodogöra sig dem. Forskning och utveckling har skett i stor skala på att ta fram alternativ till animaliskt kött som föda till människor. Det handlar om att dryga ut kött ...

Flera länder stänger för svenskt griskött

Till följd av afrikansk svinpest i Sverige har följande länder nu stängt för import av svenskt griskött; Japan, Sydkorea, Filippinerna, Australien och Ukraina. Av den samlade grisproduktionen i Sverige på 254 000 ton exporteras endast 30 000 ton griskött. Det är företrädesvis detaljer som inte ...

Kor som får Bovaer fiser mindre

Arla har lyckats bra vad gäller att minska klimatavtrycket per kg mjölk och nu ser det ut som att det kan bli ännu bättre. Resultaten av tio års forskning på foderaditivet Bovaer visar på bra resultat. Arla har testat Bovaer i Sverige, Danmark och Centraleuropa ...

Animalieproduktionen minskar i Danmark

Enligt färsk statistik har antalet mjölkkor minskat med 4 000 i Danmark på ett år. Per den 30 juni år 2023 fanns det 553 000 mjölkkor i Danmark. Den totala mängden mjölk som levererats till landets mejerier har dock inte minskat. Även grisproduktionen minskar och ...

Splittrad bild av lantbrukets lönsamhet

Det råder en splittrad syn på framtiden bland landets skogs- och lantbrukare. Det visar LRFs konjunkturbarometer för det tredje kvartalet. Två av fem delbranscher uppvisar en ökad optimism jämfört med förra mätperioden, en återhämtar sig från en tidigare mycket låg nivå medan växtodlare och animalieproducenter ...

Tamgrisarna avlivas i den ASF smittade zonen

Som en förebyggande åtgärd kommer alla tamgrisar som finns inom den smittade zonen att avlivas. Det handlar om ett 50-tal grisar fördelade på fem gårdar. Denna metod har visat sig vara framgångsrik i andra länder som lyckats stoppa smittan och är anledningen till Jordbruksverkets beslut. ...

Fortsatta diskussioner om importrestriktioner för ukrainska jordbruksprodukter

Som Lantbruksnytt tidigare rapporterat om har det ryska anfallskriget i Ukraina resulterat i att stora mängder ukrainskt spannmål förts in i EU i stället för att exporteras via hamnarna vid Svarta havet. Detta har påverkat marknaden för europeiska lantbrukare med lägre priser och mest påverkade ...

Svagt upp för vete – kraftigt ner för raps

Veckan innebar en svag korrigering mot senaste veckornas prisrörelser. Vete gick upp med 0,5 procent på börsen i Europa men stod oförändrat i pris i USA. För majs var det tvärt om, plus 0,5 procent på Chicago och oförändrat pris i Paris. Efter flera veckor ...

Ytterligare två vildsvin har ASF

Insatsen för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig är i full gång. Sökande av döda och smittade vildsvin pågår under lördagen i den smittade zonen i Fagersta. Nästan 40 jägare genomsöker området. Samtidigt har ytterligare provsvar från döda vildsvin från området blivit klara under ...

Ryssland utnyttjar stängda hamnar i Ukraina

Ryssland har utnyttjat det stängda spannmålsavtalet mellan dem och Ukraina till att öka sin egen export via Svartahavet. Färska siffror visar en rekordstor export av spannmål från Ryssland via Svartahavet under augusti månad i år. Samtidigt lyckas Ukraina exportera spannmål via Donau och in i ...

Regeringsförslag – Förenkling av slakteriavgifter

Regeringen föreslår ett förenklat avgiftssystem för slakterikontroll samt tre höjda gränsbelopp för beskattning av inkomster som är kopplade till fastigheter. Regeringen föreslår införande av fasta avgifter, tidigare benämnt EU:s minimiavgifter, per slaktat djur i den offentliga kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar, slakterikontrollen. Fasta avgifter föreslås ...

USA tar marknadsandelar vad gäller grisexporten

Till följd av billigare grisar i USA jämfört med i Europa ökar nu USA sin export. Samtidigt stiger terminspriset på gris på börsen i Chicago och detta till följa av att grisproduktionen i USA minskar och att exporten förväntas öka. Från den 1 januari till ...

Regeringen utökar stöd till jordbrukare

Jordbruksföretag som har drabbats av sommarens torka och nederbörd föreslås i höständringsbudgeten få ekonomiskt stöd till totalt 193 miljoner kronor. Det innebär att Sverige medfinansierar stödet från EU:s jordbruksreserv maximalt. Regeringen fortsätter också att stödja produktionen av gödselbaserad biogas och föreslår därför, i budgetpropositionen för ...

Arla övertar pulverproducent

Arla övertar nu hela ägarskapet av permeatpulverproducenten MV Ingredients. Tidigare har Arla haft ett joint venture tillsammans med brittiska Volac i tio år vad gäller MV Ingredients. Arla kommer att fortsätta att producera vassleproteinkoncentrat i anläggningen och då även till Volac. I fabriken produceras Arla ...

Kampen mot ASF igång i Sverige

Arbetet med att lokalisera, begränsa och bekämpa virussjukdomen Afrikansk svinpest fortsätter. Idag har Jordbruksverket tagit beslut om att fastställa en smittad zon utifrån det aktuella fyndet och vilka åtgärder och begränsningar som ska gälla i zonen. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin ...

Nytt fraktavtal på G?

Den 4 september möttes Erdogan och Putin för samtal av nya spannmålsavtal. Enligt den turkiska presidenten är det sannolikt att ett nytt avtal kan komma på plats, men han vet inte exakt när. Det förra spannmålsavtalet mellan Ukraina och Ryssland löpte ut i mitten av ...

Ojämnt utbud av griskött i EU

Medan några länders notering för slaktgrisar planar ut nu fortsätter priserna att falla i Spanien och Frankrike denna veckan. Efterfrågan på griskött är fortfarande något mindre än utbudet i dessa länder. Samtidigt minskar lagren av griskött i Tyskland och där ligger slaktsvinspriset stilla. Det samma ...

HK Scan lämnar Baltikum

Den finska slakterikoncernen HK Scan har per den 31 augusti sålt sin verksamhet i Baltikum, något som varit beslutat sedan i december i fjol. Det är AS Maag Grupp i Estland som förvärvar HK Scans verksamheter i Baltikum. AS Maag Grupp är en stor spelare ...

Landsbygdsministern träffar Jordbruksverket om afrikansk svinpest

I morgon torsdag träffar landsbygdsminister Peter Kullgren företrädare för Jordbruksverket med anledning av det svenska fallet av afrikansk svinpest, AFS. – Även om det är en allvarlig situation för Sveriges smittskyddsläge så vill jag understryka att det inte är farligt för människor. Man kan tillexempel ...