Kategori: Animalieproduktion

Torka drabbar Brasilien och därmed sojan

Nyligen kom det rapporter om att vädret förbättrats i Argentina och att sådden av sojabönor och majs nu löper på ganska normalt med sikte på en normalskörd. Nu slår i stället torkan till i Brasilien. Med för lite nederbörd för att etablera sojabönor står sådden ...

Bränslepriset faller stort

Priset på diesel har minskat med 4 procent till denna veckan. Blankdiesel kostar nu 17 678 kronor per kubikmeter. Även priset på eldningsolja har fallit i pris och kostar nu 12 502 kronor per kubikmeter. Bakgrunden är fallande pris på råolja som nu är runt ...

Nytt fall av fågelinfluensa i Danmark

Totalt 130 000 höns ska avlivas i en besättning i danska Alslev till följd av utbrott av fågelinfluensa. Avlivningen är för att minska smittspridningen men även ur djurskyddssynpunkt, rapporterar danska Landbrugsavisen. Det är en ekologisk besättning det gäller med hönsen utomhus. Djuren är troligtvis smittade ...

Mobilen håller koll på korna

Med den nya tekniken Djuröga går det snabbt och enkelt att utvärdera djurvälfärden. Det enda som behövs är en mobil och lite tid ute hos korna. Djuröga är det digitala djurbedömningsverktyget som gör det snabbt och smidigt att utvärdera djurvälfärden. Djuröga är ett verktyg som ...

Spannmålspriset backar lite till

Vete på Matif gick ner med 0,5 procent, medan majs gick ner med 0,7  procent och raps gick ner med hela 3,5 procent denna veckan. Förändringarna på börsen i Chicago blev plus 0,5 procent för vete, minus 2,8 procent för majs och minus 0,3 procent ...

Kina ökar sojaköpen från USA

Priset på soja stiger just nu eftersom Kina ökar sina inköp av soja markant från USA.  Det ser ut som att Kina avvaktade inköp till priset minskat och nu när affären är klar stiger priset igen. Kina har varit helt borta från sojamarknaden en bra ...

Fågelinfluensan drabbar USA hårt

Det har varit lugnare under sommaren, men nu kommer nya utbrott av fågelinfluensa i USA. Det är inte enbart i Europa fågelinfluensa är ett bekymmer, även Amerika drabbas. Under den senaste månaden har sjukdomen spridit sig över 14 delstater i USA. 60 miljoner fjäderfä har ...

Om en vecka kommer årets första EU-stöd

Den 17 november börjar Jordbruksverket betala ut de första EU-stöden för år 2023. Då är det delutbetalningar för kompensationsstöd, miljöersättningar för skyddszoner,  miljöersättningar för skötsel av betesmarker och slåtterängar samt miljöersättningar för vallodling som är aktuellt. Dessa fyra stödformer erhåller slutbetalning den 26 januari 2026. ...

Australien ökar grisimporten från USA

Australien köper allt mer griskött från USA. Det sker på bekostnad av importen från Nederländerna och Danmark. Det har gått upp och ner för den amerikanska grisexporten till Australien. Efter en dramatisk minskning under år 2022 har den ökat i år så att den nu ...

Problematisk mjölkmarknad i Kina

I Kina produceras cirka 70 procent av all mjölk och mejeriprodukter som konsumeras i landet. Men trots endast 30 procent import köper Kina cirka 35 procent av den globala mejerihandelsvolymen. Kina är den i särklass största importören i världen när det kommer till mejerivaror och ...

De får årets djurskötarpriser 2023

Ann-Britt Bergqvist, djurskötare på Vagle Lantbruk, Frösön, får i år ett av mjölkbranschens finaste priser när hon utses till Årets Djurskötare 2023. – Det är en vinnare som sköter gårdens kor som om det vore hennes egna. Det märks i ladugården när Ann-Britt inte jobbar ...

Sverige ökar äggimporten

Det har inte gått att sanera för salmonella under pågående produktion hos CA Cedergen i småländska Mönsterås. Nu har Jordbruksverket tagit beslut att alla höns på anläggningen måste avlivas för att saneringen ska bli bra. En av delägarna i företaget, Maud Cedergren, säger i en ...

Slakteriförslag stöter på patrull

De planerade förändringarna inom Danish Crown tas inte emot utan kritik från lantbrukarna och andelsägarna i Danmark. Grisproducent Peter Kjær Knudsen är kritisk till förslagen och anser att det knuffar grisproducenterna av banan vad gäller att kunna påverka i sitt slakteri framöver.  Kritiken riktar sig ...

Köttbranschen samlar sig i en organisation

Kött-och charkuteribranschen i Sverige har stora utmaningar att möta framöver, både på EU-nivå och nationellt. För att stärka branschens röst och bygga samverkan genom hela värdekedjan samlas nu branscharbetet från både Kött och Charkföretagen och Svenska Köttföretagen i den nya branschorganisationen Kött och Charkuteriföretagen i ...

Friskare djur minskar ammoniakförlusterna

Friska, hållbara djur gör uppfödningen mer lönsam och minskar miljöpåverkan. Jordbruksverket redovisar återkommande statistik över hälsan hos lantbrukets djur framförallt inom mjölk- och nötproduktionen. Nya siffror visar att djurhälsan förbättrats över tid. Djurhälsa definieras enligt Jordbruksverkets rapport Djurhälsa år 2022, som individens, gruppens och besättningens ...

Nu kan man bli delägare i KLS

Det av danska lantbrukare ägda kooperativa slakteriet Danish Crown öppnar nu upp för externa investerare i tre av sina dotterbolag. Det gäller DAT-Schaub, Sololow och svenska KLS som tillsammans hade en omsättning på 19 miljarder danska kronor i fjol. Målet för Danish Crown är att ...

Nya regler för transport av djur förväntas komma den 6 december

EU-kommissionen skulle i september ha presenterat ett förslag till ny ramlagstiftning för djurskydd inom ramen för Jord till Bord-strategin, med syfte att uppdatera och modernisera nuvarande direktiv för djurproduktion i EU. Förslaget i sin helhet är skjutet på framtiden, men EU-kommissionen har nu kommunicerat att ...

Förhandlingar om handelsavtal mellan EU och Australien har kollapsat

Australiens handelsminister Don Farrell meddelade den 29 oktober att förhandlingarna mellan landet och EU avbryts. Orsaken ska enligt Farrell vara att EU inte vill tillåta Australien att exportera tillräckligt med lantbruksprodukter till unionen. EU och Australien har sedan 2018 försökt komma överens om ett handelsavtal ...

Danmark gör sig redo för svinpest

Dansk export av griskött till Kina har i dag ett årligt värde av 6 miljarder danska kronor. En affär som kan upphöra på några minuter om Danmark drabbas av ASF. Den danska livsmedelsministern Jacob Jensen (V) vill därför redan nu skapa ett avtal med Kina ...