Kategori: Animalieproduktion

Palle Borgström omvald som LRF-ordförande

I dag, tisdag 23 maj, inleddes Lantbrukarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, riksförbundsstämman. LRF är Sveriges största företagarorganisation med sina 130 000 medlemmar. På stämman deltar 150 ombud som representerar medlemmarna. Under två dagar kommer ombuden till stämman debattera och besluta viktiga framtidsfrågor inom de gröna ...

Rekordskörd kan pressa sojapriset

Det amerikanska jordbruksdepartementet USDA förutspår ett ny rekord för sojabönsskörden för 2023/24. För första gången förväntas över 400 miljoner ton skördas globalt. USDA förväntar sig en betydande ökning jämfört med förra rekordsäsongen 2022/23: skörden förväntas öka från 370 miljoner ton till 411 miljoner ton, en ...

ASF minskar i Europa

Antalet utbrott av afrikansk svinpest, ASF, hos grisar och fall som rapporterats hos vildsvin i EU minskade avsevärt år 2022 jämfört med föregående år, enligt en ny rapport som publicerades i går av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA). Sjukdomen anmäldes i åtta EU-länder hos grisar ...

Spannmålspriserna fortsätter att rasa

Analytikerna ser ut att få rätt. Priset på spannmål fortsätter att falla. Bortsett från någon enskild vecka med någon liten prisuppgång är den långsiktiga trenden prisfall och så har det varit sedan toppnoteringarna våren 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina. Att priset faller tillbaka efter ...

Kina annullerar majsorders

Exportsiffrorna för majs ut från USA minskar just nu. Anledningen är att Kina annullerat majsorders. USA hade räknat med att exportera 600 000 ton majs den senaste tiden men siffrorna slutade på 265 000 ton. Även exporten av vete halverades mot tidigare beräkningar för USA ...

Mer oxkött på grillen

Grillsäsongen har inte fått priset på griskött att stiga ännu i Europa men för nötköttet har det skett en prisuppgång, så även i Sverige. Efterfrågan på oxkött har ökat den senaste tiden och därmed kan slakterierna öka betalningen. Det är detaljer som passar på grillen ...

Arla ligger fyra i Europa

Enligt nyligen publicerade siffror från EDF-ZuivelNL Internationals betalar det spanska mejeriet Capsa bäst för mjölken inom EU just nu. Capsa betalar 60:80 cent per kg till sina mjölkproducenter. Efter Capsa kommer i betalningsordning mejerierna, Hochwald, Valio, Arla, Glanbia och Saputo. Samtliga dessa betalar mer än ...

Hårdare djurskyddsregler i EU

Sakta men säkert närmar sig de gemensamma djurskyddsreglerna inom EU de svenska, i dag betydligt hårdare kraven. Detta medför att svenska konkurrensfördelar kommer efter hand. För även om reglerna skulle bli de samma i Sverige som i övriga EU är svenska lantbrukare redan igång med ...

Medicinförbrukningen har ökat efter zink-stoppet

För att klara smågrisarna från diarré vid avvänjning behövs numera mer medicin till grisbesättningarna. Bakgrunden är förbudet mot zink i smågrisfodret. Sedan förra sommaren har det varit förbjudet inom EU att använda zink som medicin i fodret till smågrisar. Tidigare var det vanligt förekommande för ...

Grilleffekten uteblir för grispriset

Slaktsvinspriserna i Europa står blixt stilla just nu. Ingen höjning till följd av att grillsäsongen dragit igång märks av. Detta är tvärt emot vad flera analytiker trott den senaste tiden. Bakgrunden är en stabil marknad där utbud och efterfråga är i balans och det har ...

Det går att producera mjölk vid nuvarande prisnivå

Trots att mjölkpriset fallit med 1:73 kronor per kg sedan toppnoteringen i december år 2022 finns det lönsamhet i branschen. I varje fall för en tredjedel av de svenska mjölproducenterna. Lantbruksnytt ställde frågan: Mjölkpriset har nu fallit med totalt 1:73 kronor per kg sedan i ...

Fortsatt minskande volymer i dagligvaruhandeln i april

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,5 procent under april 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Men ökningen är mätt i kronor och ören och inte i volym livsmedel, som ännu en månad i rad minskade i Sverige. Prisökningen för livsmedel ...

Marie Kron blir ny rektor för Naturbruksskolan Sötåsen

Med en gedigen erfarenhet från ledarskap inom skolvärlden blir Marie ett viktigt tillskott för Naturbruksförvaltningen. – Marie kommer in med entreprenörskap, nätverk och relationellt ledarskap som rektor i vår organisation. Jag är övertygad om att hon kommer att bidra till att stärka och vidareutveckla Sötåsens ...

Stora volymtapp för livsmedelsföretag

Svenska livsmedelsföretag har aldrig sett sin försäljning minska så mycket som nu. Nio av tio företag hade per den sista mars inte uppnått kostnadsökningstäckning samtidigt som kostnaderna fortsatte att öka under årets första kvartal. Vart tredje företag har dragit ned på personal och hälften planerar ...

Spannmålspriset backar igen

Den USDA-rapport som kom i fredags visade inte på några större nyheter och påverkade inte heller priserna nämnvärt. Efter en viss prisuppgång förra veckan vände det återigen neråt denna vecka. På Matif i Paris gick vete ner med 3,8 procent medan prisfallet för majs blev ...

Konstgjort kött – värre för klimat och miljö

Ny forskning visar att så kallat laboratoriekött är mer skadligt för klimat och miljö än kött som kommer från nötkreatur. Bakgrunden är att det är mycket energikrävande att ta fram kött på konstgjord väg. Det är New Scientis som redovisar forskarrapporten och där det framgår ...

Danska slakterier går på knäna

Tican stänger slakteriet i Brørup två dagar per vecka till följd av minskad slakt. Det är grisproduktionen i Danmark som minskar med besked. Lantbruksnytt har tidigare rapporterat om att Danich Crown stänger sitt slakteri i Sæby. Läs mer om det här. Tican har under årets ...

KLS ökar betalningen för nöt

Ett bra marknadsläge för KLS med stark efterfrågan på främst färsen medför att KLS kan öka betalningen för slaktdjur inom nöt med 50 öre per kg. Det nya priset gäller från och med måndag. – Situationen är relativt normal även på dom högre prissatta detaljerna ...

EU-topp besöker Sverige för att prata grön omställning

Den gröna omställningen är i fokus när Wolfgang Burtscher, generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, besöker Sverige. Burtscher får en möjlighet, att via en rundvandring på Palle Borgströms gård, se vilka effekter EU:s förslag kan få på det svenska jord- och skogsbruket. Det ...