Kategori: Animalieproduktion

Arbetsmarknadens parter har tagit ansvar

Ett nytt tvåårigt löneavtal är klart. Det ger en sammanlagd löneökning under kommande två år på  7,4 procent. Det är en historiskt mycket snabb lönerörelse där alla är vinnare på sikt.  Kortsiktigt innebär det att både företag och deras medarbetare är förlorare. Vinnare är i ...

Bioenergi från skogen räknas som förnybar

Bioenergi från skogen i form av grot och bränsleved kommer även i fortsättningen räknas som 100 procent förnybart. Det beslutades i EU-parlamentet i dag, torsdagen den 30 mars. – Det är en stor lättnad. Skogsbränslen har varit centralt för att vi ska kunna ha en i ...

Energiproduktion – stort fokus på Agritechnica

För första gången kommer Agritechnica, världens ledande mässa för lantbruksmaskiner, att erbjuda ett dedikerat område för ämnet förnybar energi. Det handlar om solceller, elektrisk lagring, biogas och vindkraft något som för närvarande är högst relevant för många lantbrukare.  Oavsett om det är för eget bruk ...

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad visar ny inventering

Nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län har drabbats av skador, en del har drabbats av flera samtidigt, så kallad multiskadad skog. Skadorna orsakas av bete av älgar och annat vilt samt angrepp av skadesvampar. Skadorna orsakar stora förluster för skogsägarna, samhället ...

Trävaror slår exportrekord till USA

Trots orosmoln som ökade kostnader, högre räntor samt dåliga konjunkturutsikter för världsekonomin präglas marknaden för trävaror, papper och massa fortsatt av hög produktionstakt och höga priser. På marknaden för trävaror är en av förklaringarna exportrekord till den amerikanska marknaden – som på kort tid blivit ...

Fem miljoner kubikmeter dödades av granbarkborren 2022

Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. En ny inventering visar att över 5 miljoner kubikmeter gran har dödats bara i år. Totalt har nu över 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan 2018. Det kan jämföras med de stora bränderna sommaren 2018 som ...

Efter tre månader med prisfall – nu stiger energi igen

Bortsett från råoljan är det nu prisuppgång på energi generellt. Gas, kol och elektrisk ström stiger i pris just nu. Priserna stiger på såväl spottmarknaden som på terminsmarknaden. För elen och gasen är det dock en lång bit kvar innan de når toppriserna i augusti ...

Sågverkens lönsamhet faller dramatiskt efter virkespriskollaps

Sågverkens lönsamhet faller rejält,  från rekordvinster till break-even för vissa verk på bara några månader när priset på trävaror faller fritt och kostnaderna höjts för ved och el. Samtidigt tvekar svenska skogsägare att avverka och sälja sin skog trots fortsatta rekordpriser på timmer, massaved och ...

Försämrad lönsamhet i skogen

Skogsägarnas syn på lönsamheten sjunker för fjärde året i rad. Tron på skogen är trots det stark och många vill fortsatt investera i skog. Lönsamheten bedöms påverkas ytterligare av EU:s skogspolitik framöver, men bara en av tio skogsägare uppger att de är väl insatta i ...

Livsmedelsproduktion går före energi

Trots att solceller på åkermark är det i särklass mest lönsamma i dag är intresset från lantbrukarna lite. Endast 15 procent säger att de skulle kunna tänka sig att arrendera ut sin mark till företag som uppför solceller. Något fler, 29 procent skulle uppföra solcellerna ...

LRF nöjda med nya budgeten

Förlängning av återbetalning av dieselskatt, fortsatt satsning på Klimatklivet och utbyggnad av landsbygdens infrastruktur är några av punkterna som LRF är positiva till i regeringens budgetproposition som presenterades i dag. – Regeringen och vi är överens i många frågor. Det gläder oss och möjliggör vårt ...

Det blir en blå regering

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är överens om att ta ansvar för Sverige i ett gemensamt samarbete under mandatperioden 2022–2026. Regeringspartier är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Samarbetsparti är Sverigedemokraterna, som kommer ha tjänstemän i regeringskansliet. Samarbetet syftar till att genomföra reformer som löser de stora ...

Var tionde svensk ungtall skadad av viltbete senaste året

Mer än var tionde svensk ungtall har det senaste året skadats av bete från älg och annat hjortvilt. Det visar Skogsstyrelsens nationella analys av årets inventering av viltbetesskador, Äbin. Skadorna är därmed långt över samhällets mål på maximalt fem procent. Samtidigt finns en försiktigt positiv ...

Lantmännen levererar ett starkt resultat

Lantmännens resultat för årets första åtta månader, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 581 MSEK jämfört med 1 358 MSEK föregående år. Det starka resultatet är främst drivet av division Energi. – Lantmännens resultat fortsätter att utvecklas positivt, framförallt drivet av ett mycket ...

Färre nya företag

Kräftgången för svenska företagsstarter har närmast exploderat den senaste månaden, visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs analyserat. Raset i september var nära 25 procent jämfört med samma månad i fjol. – Tvärniten är djupt oroväckande, eftersom fyra av fem nya jobb skapas i ...

Räntorna fortsätter att stiga resten av året

Den analysen gör Swedbank som skriver följande i en rapport i dag: Inflationen fortsätter att stiga snabbt vilket bidrar till att Riksbanken höjer styrräntan i rask takt under hösten. Det innebär att marknadsräntor fortsätter uppåt i närtid, men att de planar ut kring årsskiftet när ...

Priset på skogsmark fortsätter uppåt

Trots oroliga tider med inflation och räntehöjningar stiger priset på skogsmark. Även prisnedgången på bostadsmarknaden borde påverka virkespriserna neråt och därmed även skogsmarkspriserna. Att priserna fortsätter att stiga märks i statistiken över förmedlade skogsfastigheter under årets första sex månader.

Södra höjer virkespriserna

Södra höjer priserna för massaved och bränsleved. Bakgrunden är marknadens fortsatt höga efterfrågan på kort och längre sikt. Den höga efterfrågan på både massaved och bränsleved består. Behovet av sortimenten bedöms vara fortsatt högt under kommande månader och Södra höjer därför virkespriserna från och med ...

Inflationens snöbollseffekt

Ett av de största problemen med prisökningar är att det är mycket svårt att bedöma takten och rimligheten. Prisökningar börjar alltid med en eller ett par produkter som används till olika produktioner i olika omfattning och därmed stiger även priserna på detta. När energi och ...