Kategori: TV

TV
Stark maskinförsäljning väntas 2022

JCB vill växa kraftigt på lantbrukssidan, men pandemin satte käppar i hjulet för produktionen och påverkade då också försäljningen negativt. Dippen blev dock inte långvarig då man redan i fjol såg en rejäl ökning av sålda maskiner.

TV
Pandemin grund för inflationsvågen

Vi står just nu i en ekonomisk situation som vi inte sett på många år med en rejält stigande inflation och räntor som är på väg uppåt. Riksbankerna höjer sina styrräntor för att försöka få stopp på inflationen och det sker prishöjningar på nästan alla ...

TV
Positivt om ny tjänst för underhåll

Maskinunderhåll är viktigt för minskade kostnader för reparationer och stillestånd. Farmers First tillhandahåller en tjänst för att underhåll och service verkligen ska bli rätt utfört och vid rätt tillfälle.

TV
Ekologisk radrensning i raps med Lemken Steketee

I ekologisk höstraps gäller det att hålla nere ogrästrycket. Maskinstationen Tureholm körde den 22 april med en Lemken Steketee för mekanisk radrensning hos Västergård i Skånska Smedstorp.

TV
Borgeby fältdagar hoppas tangera rekordet

Efter två inställda mässor hoppas HIR Skåne att årets upplaga av Borgeby fältdagar blir en välbesökt tillställning. Redan i förra veckan samlades ett hundratal utställare för en informationsträff inför mässan och det märktes att branschen saknat att få träffas. Klicka här för att komma till ...

TV
Fina resultat med Mateno Duo

Förra året godkändes Mateno Duo som är ett nytt ogräsmedel för höstsäd och skall ge förbättrad effekt på gräsogräs och örogräs.

TV
Kväve svårt att gödsla med precision

I den fjärde delen i vår serie om precisionsodling så ska vi börja att gödsla. Det är både svårt och enkelt. Fosfor, kalium, magnesium finns alla i markkartan och det går att skapa styrfiler som vi visade i del 3 av serien. Men med kväve ...

TV
Nya ekonomiska rekord för Lantmännen

Lantmännen gör återigen ett rekordresultat vilket innebär att de också delar ut en enorm summa i utdelning till sina medlemmar. Lantmännens stämma beslutade på torsdagen att ge tillbaka 1 miljard kronor till sina medlemmar, den högsta utdelningen i Lantmännens historia. En utdelning som gör skillnad ...

TV
Så lyckas man med rapsen

Den 26 april var det rapsdagen på Verntofta gård öster om Trelleborg. På plats bland utställarna var bland annat väderstad och Yara som tillsammans redogjorde vad som krävs för en lyckad rapsskörd.

TV
Inhemsk fosfor redan 2027

I veckan presenterade LKAB sina planer på att bygga en fosforfabrik i Luleå. Ett projekt man arbetat på sedan 2018 men som med anledning av sanktionerna mot Ryssland blivit högaktuellt. Fabriken som beräknas vara i drift 2027 kommer kunna producera fosfor motsvarande fem gånger Sveriges ...

TV
Ukraina-kriget ger inte till global livsmedelsbrist

Kriget i Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen i landet, och ger också effekter i resten av världen. Högre matpriser kan göra det värre för redan fattiga, men det finns inte någon risk för en global livsmedelsbrist på grund av kriget, enligt simuleringsmodeller från forskare vid Agri Food ...

TV
JCBs nya lastareTvå nya flaggskepp från JCB

När JCB i förra veckan presenterade sina lantbruksnyheter så stod deras nya traktor i fokus, men det har hänt en hel del även på materialhanteringssidan. Däribland den mest kraftfulla teleskoplastaren hittills.

TV
Ko-kalvsystem i mjölkproduktionen på Tockarps KRAV-gård

I både konventionell och ekologisk mjölkproduktion avvänjs ofta kalvarna från korna direkt vid födseln. På Tockarps gård i Blekinge har man efter egna idéer gjort anpassningar för att korna skall kunna gå med kalvar i fem veckor innan avvänjning. Klicka här för att komma till ...

TV
Ny Fastrac ska öka traktorförsäljningen

Den brittiska maskintillverkaren JCB presenterade i förra veckan en rad nyheter inom sin lantbrukssektion, där en ny version av deras specialtraktor Fastrac var huvudnumret. Med Fastrac Icon hoppas JCB kunna bli en stor aktör även på traktormarknaden.

TV
Hela Sverige blommar även 2022

Projektet Hela Sverige blommar ser att det i Skåne finns stort intresse för blommande trädor till pollinerare trots undantaget om tillåten odling på träda.

TV
Däcken blir dyrare och svårare att få tag på

Lantbruksdäcken fortsätter att utvecklas med ny teknik och fler dimensioner. Men de blir dyrare till följd av ökande kostnader för råvaror och frakter. Samtidigt förlängs leveranstiderna just nu.

TV
Fler odlare satsar på raps

Det rekordhöga rapspriset gör att allt fler intresserar sig för rapsodlingen. Det märks dels i form av fler medlemmar hos Sveriges frö- och oljeväxtodlare men även genom att rapsodlare bli måltavla för produkter till odlingen som inte alltid är särskilt nödvändiga. Klicka här för att ...