ANNONS

Kina – joker när det gäller gödselpriset

Efter 40 procents prisuppgång för urean, fördelat på fyra månader, har priset nu gått tillbaka 10 procent under de tre senaste veckorna. Men marknadsbedömare tror att priset stiger igen. Ureafabriker i Kina kan tvingas stänga då de inte uppfyller gällande miljökrav från kinesiska myndigheter.
Begränsad tillgång på urea från Kina och stor efterfrågan i USA och Europa förväntas få fart på priserna inom kort.
Varmt väder i södra Europa har fått fart på vårbruket och där ökar nu efterfrågan på gödsel. Det är även stor efterfrågan i Tyskland och Benelux medan köpare i norra Europa är fortsatt avvaktande. Det finns fortfarande lager av gödsel i Skandinavien till de “gamla” lägre priserna.

Relaterade artiklar