ANNONS

Kina sänker ambitionsnivån i grisnäringen

Tidigare har Kina satt upp som mål att antalet suggor i landet ska upp i 43 miljoner stycken och aldrig falla under 40 miljoner. Det ingick i den femårsplan som sattes upp för att öka självförsörjningsgraden av griskött och återuppbygga grisproduktionen efter alla tapp till följd av afrikansk svinpest.
Men lönsamheten är svag bland landets grisproducenter då priset på fläsk fallit samtidigt som fodret blivit kostsammare.
Nu reviderar myndigheterna ner siffrorna och anger som mål 40 miljoner suggor och aldrig under 37 miljoner.
De färskaste siffrorna över Kinas suggbestånd är från juni i år och anger då 45,6 miljoner. Därmed ska en hel del suggor försvinna enligt den reviderade planen. För europeiska grisproducenter är nyheten glädjande då det kan medföra ökad export av griskött till Kina igen.

Relaterade artiklar