ANNONS

Klimatsmart kalk från SMA Mineral

På SMA Mineral har man bestämt sig, d ska reducera utsläppen av växthusgaser med minst 50 procent till år 2027.

Arbetet har redan kommit en bra bit på väg. Deras anläggning i Sandarne deltar redan nu i ett väl fungerande kretslopp tillsammans med massaindustrin. De har i egen regi och tillsammans med andra utrett hur koldioxid kan avskiljas, användas eller lagras samtidigt som kalcineringsprocessen effektiviseras och förbättras.
– Med ett offensivt synsätt och innovativa lösningar ska negativa bieffekter snarast möjligt elimineras så att fokus kan läggas på att fullt ut dra nytta av kalkens alla fördelar, säger Svante Fielding, koncernchef.

Kalk är bra för miljlön
Kalk i olika former är en oumbärlig del av vår vardag. Kalken berikar jordarna vi odlar och förhindrar våra vattendrag från att försuras. Kalk renar också vattnet vi dricker och luften från hälsofarliga rökgaser från värmeverk och förbränningsanläggningar. I en grön växling är kalken likaså nödvändig för framställning av till exempel grönt stål och grön cellulosa.

 

 

Relaterade artiklar