ANNONS

KLS står emot prissänkning

Såväl HK Scan som Skövde slakteri har tvingats minska betalningen för nöt och den förstnämnda även för gris till sina leverantörer den senaste tiden men KLS står kvar vid tidigare notering.

Slakterier runt om i Europa har tvingats sänka priset på såväl gris som nöt de senaste veckorna. Efterfrågan på kött har minskat något den senaste tiden och därmed blir det en viss prispress. I Sverige är vi inte på långa vägar självförsörjande på kött och då många svenska konsumenter önskar svenskt kött går det att hålla prisnivån uppe än så länge.
Trots det har således några slakterier tvingats minska betalningen.
Viktor Tornberg är vd på KLS och han har ambitionen att hålla nuvarande priser.
– Vi sänker inte nu och vår ambition är att hålla priset men förändras marknaden så måste vi naturligtvis anpassa oss. Men där är vi inte nu, säger han.

Relaterade artiklar