ANNONS

Kompensation i Norrland

Regeringen har beslutat att till viss del kompensera de mjölkproducenter som i den nya stödområdeskartan för den nationella ersättnignen 2016 riskerar att förlora stora belopp.
Enligt Nils-Olov Lindfors ordförande i LRF i Norrbotten är detta positivt.
– Även om det inte blev full ersättning är vi nöjda med att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lyssnat på oss och försökt göra så gott han kunnat, för att vi ska kunna behålla jordbruket i norra Sverige, säger Nils-Olov Lindfors.
LRF har påtalat att den nya kartan saknar såväl verklighetsförankring som konsekvensbeskrivning. I områdesindelningen har det enbart tagits hänsyn till temperatur. Men mycket annat, som arrondering, djurtäthet och jordmån påverkar också möjligheten att bedriva jordbruk i norra Sverige.
– Vi ser också positivt på att landsbygdsministern bjuder in oss till ett nytt möte där vi hoppas kunna påverka så att kartan omformas till 2017, säger Nils-Olov Lindfors.

Det var tidigare i höst som EU-kommissionen beslutade om den nya områdeskartan för blanda annat den viktiga nationella ersättningen, Norrlandsstödet. Ersättningen är statlig och betalas ut för att kompensera för nackdelar som jordbruket i norr har, bland annat odlingsförutsättningarna.
Stödbeloppen varierar beroende på var i geografin jordbruket befinner sig, och i den nya kartan blev ett antal mjölkföretag stora förlorare.
De som drabbades värst förlorade 12 öre per kg mjölk. Mjolk

Relaterade artiklar