ANNONS

Kompletteringsdags i de tidigaste höstvetefälten

Det skriver Yara i veckans nyhetsbrev och fortsätter: Det är dags att bestämma behov av komplettering med kväve i de tidigaste höstvetefälten i sydligaste och västra delen av landet.
I Nollrutemätningarna ser vi att den blöta hösten och vintern har medfört att markens leverans av kväve är ganska låg särskilt efter ”goda” förfrukter.
Från Östergötland och norrut bör man avvakta med kvävebeslut i vetet ytterligare någon vecka.
Läs mer här.

Relaterade artiklar