ANNONS

Konjunkturen – bättre än vad många tror

Närmare 9 av 10 förtroendevalda ingenjörer i näringslivet ser positivt på den ekonomiska situationen. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste Innovations- och konjunkturrapport.

– Ingenjörernas lägesbedömning är ett bra formbesked från näringslivets högteknologiska verksamheter. Det märks även i flera av företagens resultatrapporter för det tredje kvartalet som redovisar fortsatt god ekonomisk utveckling, säger Ellinor Bjennbacke, chef Politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer.

Bland Sveriges Ingenjörers förtroendevalda i landets ingenjörstäta företag anser närmare nio av tio (86 procent) att den ekonomiska situationen i företaget är tillfredsställande eller god. I fyra av åtta undersökta branschområden spår de svarande ett oförändrat eller bättre läge de närmsta sex månaderna. De stora undantagen är stål- och metallindustrin samt skogsindustrin där tongångarna kring framtiden är dystrare.

I rapporten undersöks även halvårsbokslut från Sveriges 19 största industribolag, och det speglar en god omsättnings- och vinstutveckling. Under första halvåret 2019 redovisade 17 av företagen omsättningsökningar. Bokslutsgenomgången pekar ut företagens satsningar inom hållbar utveckling och klimatanpassade produkter och tjänster som en framgångsfaktor.

– Industriföretagen levererar fina resultat trots upptrappning av handelskonflikter, Brexitkaos och en generell oro på världsmarknaden. En viktig delförklaring är att man genom sina ingenjörer ligger långt fram i utveckling av hållbarhetslösningar. I den globala klimatomställningen ger det win-win med både minskad miljöpåverkan och möjligheter till ökad lönsamhet säger Ellinor Bjennbacke, chef Politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer.

Rapportresultaten i korthet

  • Det ekonomiska läget i de ingenjörstäta företagen hösten 2019 är bra – 86 procent av de förtroendevalda ingenjörerna bedömer det som gott eller tillfredsställande
  • I 4 av 8 undersökta branschområden spår de förtroendevalda ingenjörerna ett oförändrat eller bättre läge kommande halvår
  • Hållbarhet och utveckling är framgångsfaktorer – en genomgång av de stora svenska industriföretagens halvårsbokslut pekar ut klimatanpassade produkter och tjänster som en viktig anledning till företagens marknadsframgångar
  • 4 av 5 företag saknar en långsiktig plan för att underhålla och stärka sina anställdas kompetens

Om Innovations och konjunkturrapporten hösten 2019

Sveriges Ingenjörer har undersökt det ekonomiska läget för de ingenjörstäta företagen i det svenska näringslivet. Undersökningen bygger på svar från de fackligt förtroendevalda i företagens akademikerföreningar som har plats i företagens styrelse och representerar 92 000 yrkesverksamma medlemmar. Totalt har 645 förtroendevalda fått enkäten och svarsfrekvensen låg på 59 procent.

Enkäten genomfördes under september 2019.

Relaterade artiklar