ANNONS

Köp gödsel nu – när efterfrågan drar igång stiger gödselpriset igen

Priset på kvävegödsel står stilla just nu medan priset på fosfor faller. Handeln av gödsel är ringa i Europa för närvarande.

Under förra veckan ökade priset på naturgas igen och låg i fredags på 124 euro per MWh. Det är plus 8 procent på bara en vecka.
EU har nu beslutat om ett maxpris på gas. Det är visserligen så högt som 180 euro per MWh men innebär i varje fall att gödselindustrin inte behöver oroa sig för helt extrema pristoppar. Denna regel träder i kraft den 15 februari nästa år.
Priset på kol och råolja faller men EU:s nya regler om att ha införselavgifter på produkter som tillverkas på ett sämre sätt för klimat och miljö innebär att billig kvävegödsel producerat på kol i exempelvis Kina inte kommer vidare till Europa i framtiden.
Mot bakgrunden av nuvarande marknadssituation ger analysfirman AgroMarkets nu rådet att lantbrukare köper in resterande mängd gödsel som behövs till växtodlingen år 2023.
Motiveringen är att priset nu har fallit tillbaka något jämfört med pristoppen 2022, att efterfrågan just nu är liten  och att det finns ett ganska stort behov att köpa mer gödsel inför 2023. När denna handel kommer igång kan det dels bli brist framförallt till följd av logistikproblem och då stiger sannolikt priset på gödsel igen.

Gaspriset, källa: BM Agri

Relaterade artiklar