ANNONS

Rätt tid köpa foder

Med ett pris ner mot 1 krona per kg för foderspannmål borde det var rätt tid för animalieproducenter att ta positioner vad gäller foderinköp för den närmsta tiden.
Det är gott om spannmål i världen och på hemmamarknaden är det gott om foderspannmål, inte minst till följd av den sena och regniga hösten som fått kvalitén att vika i det som tröskats och tröskas sent.

Relaterade artiklar