ANNONS

Kor som får Bovaer fiser mindre

Arla har lyckats bra vad gäller att minska klimatavtrycket per kg mjölk och nu ser det ut som att det kan bli ännu bättre. Resultaten av tio års forskning på foderaditivet Bovaer visar på bra resultat.

Arla har testat Bovaer i Sverige, Danmark och Centraleuropa i 25 besättningar med sammanlagt 13 000 kor. Bovaer är även testat i Storbritannien, fast där är preparatet inte godkänt ännu.
De praktiska testerna stämmer överens med laboratorietesterna som gjordes tidigare.
Men enligt Arla är det nu finansieringen som måste lösas. Bovaer medför att korna släpper ut mindre mängd koldioxid per producerad kg mjölk, men preparatet är dyrt. För mjölkproducenten är det inte lönsamt med oförändrat mjölkpris.

På Norrmejerier i Sverige jobbar man redan med bovaer enligt deras kommunikationschef Petra Kangas.

För att bidra till en minskning av jordbrukets klimatpåverkan lanserar Norrmejerier en helt ny mjölk. Den nya mellanmjölken, Norrlogisk, ger minst 25 procent lägre klimatavtryck än den svenska genomsnittsmjölken.

– Mjölk är en del av en näringsrik kost som man bör kunna njuta av med gott samvete, men för att det ska hålla in i framtiden krävs att vi mjölkbönder gör en rejäl omställning på våra gårdar. Det här är helt klart början på en revolution för mejeribranschen! Jag är stolt över att kunna bidra till en ny hållbar mjölk som i sin tur bidrar till en långsiktig livsmedelsförsörjning, säger Göran Olofsson, styrelseordförande och mjölkbonde för Norrmejerier.

I dag står jordbruket för cirka 16 procent av växthusgasutsläppen i Sverige. För att minska den totala klimatpåverkan krävs gemensamma krafttag, inte minst av aktörer inom livsmedelsområdet. I Norrmejeriers nya åtgärdsprogram för en hållbar mjölkproduktion ingår bland annat gödsel med lägre klimatpåverkan, sojafritt foder, fodertillskott som minskar kornas metanutsläpp och el från förnybara energikällor.

Åtgärdsprogrammet för gårdarna i kombination med Norrlands geografiska mervärden möjliggör en produktion med minst 25 procent lägre klimatavtryck än genomsnittsmjölken i Sverige. Det gör Norrlogisk till den mest klimatvänliga mjölken i landet.

– Mjölkproduktionen i Norrland är unik på flera sätt, mycket tack vare de geografiska förutsättningarna. Det ljusa sommarhalvåret, lägre medeltemperatur och god vattentillgång gör kornas betesmarker extra näringsrika och tåliga. Dessutom håller det kalla klimatet skadeinsekter borta, viket minskar behovet av bekämpningsmedel, säger Stina Printz, hållbarhetschef på Norrmejerier.

Mjölken från det tiotal gårdar som hittills genomfört omställningen särhålls från resten av Norrmejeriers produktion och levereras med transporter som går på fossilfritt bränsle. Fler gårdar kommer att ansluta allteftersom.

Relaterade artiklar