ANNONS

Kraftigt ökad omsättning för Arla

Dyrare livsmedel har fått konsumenterna att köpa förre mejeriprodukter. Arla har dock ökat sin omsättning med drygt 23 procent under 2022 jämfört med föregående år tack vare ett högre mjölkpris. På koncernnivå omsatte Arla 13,8 miljarder euro.

Under 2022 uppnådde Arla ett nettoresultat på 382 miljoner euro, eller 2,8 procent av omsättningen, vilket är i den lägre delen av målintervallet på 2,8–3,2 procent av omsättningen. Resultatet gör det möjligt för Arlas styrelse att föreslå en efterlikvid till ägarna, inklusive ränta på insatt kapital, på 2,2 eurocent per kilo levererad mjölk. Summan ligger i linje med den nivå som fastställts i Arlas nya konsolideringspolicy och betalas för första gången ut i form av två delbetalningar i september 2022 och mars 2023.
– 2022 dominerades av inflation och osäkerhet för både våra ägare och företaget. Trots denna utmanande miljö levererade vi goda resultat. Som kooperativ tog vi ett historiskt steg genom beslutet att införa en hållbarhetsersättning, som kopplar de enskilda ägarnas mjölkpris till hållbarhetsåtgärder och hållbarhetsresultat på gårdarna. Totalt kommer upp till 500 miljoner euro att omfördelas varje år, vilket visar på vår ambition att ligga i framkant när det gäller hållbar mjölkproduktion, säger Arlas styrelseordförande Jan Toft Nørgaard.

Omsättningen i Arla Sverige ökade med 11,4 procent till 1 594 miljoner euro, jämfört med 1 431 miljoner euro 2021. Precis som i resten av koncernen drivs omsättningsökningen nästan uteslutande av stigande priser i dagligvaruhandeln och Foodservice. Prishöjningarna gjorde det möjligt för Arla att betala ett rekordhögt mjölkpris till sina ägare, mjölkbönderna, för att kompensera för de historiskt höga kostnaderna på gårdarna.
– Under andra hälften av 2022 reagerade både hushåll och företag allt kraftigare på den stigande inflationen. Försäljningsvolymerna gick ner och Arlas försäljning av produkter under strategiska varumärken minskade med totalt 3,9 procent under året. Starbucks stack ut positivt med en tillväxt på 3,8 procent, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström.

Relaterade artiklar