ANNONS

Krisen ger solidare maskinhandlare

Långa leveranstider på nya maskiner har medfört att många svenska lantbruksmaskinsåterförsäljare har minskat sitt begagnatlager väsentligt. När kunder inte kunnat vänta på nytt har de fått köpa en begagnad traktor eller maskin i stället.

Detta är naturligtvis både till för- och nackdel. När det kommer kunder till maskinhandlaren för att titta på begagnat är det ju bra om det finns lite att välja på för att säkerställa att det verkligen blir affär. Men ett stort begagnatlager har även stora risker, ofta den största risken en maskinhandlare har att hantera. Med nuvarande små lager minskar således risen och soliditeten ökar i dessa företag.
Det är samma fenomen i hela Europa. Lagren av begagnade traktorer och lantbruksmaskiner är på små nivåer.
Även tillverkarna har dragit sitt strå till stacken. Vi har tidigare i år rapporterat om tyska Grimme som byter in begagnade självgående bet- och potatisupptagare samt fabriksrenoverar dessa så de i stort sett ser ut som nya och säljs med garanti.
Svensk lantbruksmaskinhandel ser ut att gå bra just nu. En rundringning till några företag med varierande fabrikat vittnar om att 2021 var ett bra år ekonomiskt och likaså slutar 2022 bra. Även till 2023 tror branschen på ett bra resultat då orderingången är god men till år 2024 är man mer osäker.

Relaterade artiklar