ANNONS

Kronfågel klättrar 120 placeringar i hållbarhetsrankning

Under 2022 växlade Kronfågel upp det interna hållbarhetsarbetet. Nu ger det utdelning. Företaget har klättrat 120 placeringar i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet.

— Vi är speciellt stolta över det interna arbetet, där vi kan konstatera att vi nu arbetar ännu mer hållbart för kycklingarna och vår planet. Sedan Kronfågel grundades för över femtio år sedan har bolaget haft en tydlig ambition att producera hälsosamma och goda produkter med bästa djurvälfärd. Med tiden har även klimat- och miljöarbetet blivit allt viktigare. Engagemanget bygger på att hela tiden aktivt arbeta för att bli bättre och det känns kul att det ger goda resultat internt och att marknaden märker av det, säger Fredrik Strømmen, vd Kronfågel.

Rankingen visar hur varumärken uppfattas gällande hållbarhet. Definition av hållbarhet som används i undersökningen är de globala målen för hållbar utveckling; Sustainable Development Goals.

Lansering av utvecklingsprogram – utöver ordinarie hållbarhetsarbete
Under 2021 gjorde Kronfågel en särskild genomlysning av hela organisationen som resulterade i ett utvecklingsprogram för 2022 med tio konkreta åtgärdspunkter inom djuromsorg, hållbarhet och hälsa — utöver bolagets ordinarie hållbarhets- och djuromsorgsarbete.

—  Programmet utgjordes av tio punkter för att under året förstärka vår verksamhet inom djuromsorg, hållbarhet och hälsa. Några var engångsinsatser och andra pågående projekt där vi har växlade upp takten. Vi kan nu stolt berätta att vi tagit flertalet punkter i mål med mycket bra resultat, säger Fredrik Strømmen.

Kronfågel har bland annat:

Minskat vattenförbrukningen med 80 miljoner liter
Tillsatt expertgrupp inom infångning och transport som gett rekordlågt antal skador
Bedrivit forskning som bidragit till lägre campylobakter-nivå än branschen
Den totala studien omfattar 58 000 respondenter och 1400 varumärken. I Sverige har 21 640 respondenter intervjuats om 381 varumärken baserat på marknadsandelar inom sin bransch.

Relaterade artiklar