ANNONS

Kronfågels klimatmål godkända

Under gårdagen blev det officiellt att Scandi Standard, ägare till Kronfågel, fått sina klimatmål godkända av Science Based Targets initative. För Kronfågel är det ett kvitto på att den gröna klimatomställningen i den egna produktionen och värdekedjan är fortsatt högt prioriterad.

Scandi Standard är ett av få svenska livsmedelsföretag som fått målen godkända.
Forskning visar att den globala uppvärmningen inte bör överskrida 1,5 grader för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. Med mål satta enligt Science Based Targets riktlinjer bidrar företag till att världen håller sig inom klimatets gränser.

– Vi är stolta över att vi är en av få svenska livsmedelsproducenter att få sina klimatmål godkända av Science Based Target initiative. Det innebär att vår verksamhet har vetenskapligt förankrade klimatmål som följer Parisavtalet för att bidra till att minska den globala uppvärmningen. säger Ida Ljungkvist, hållbarhetschef Scandi Standard.

Scandi Standard officiella SBTi-godkända klimatmål:
Scandi Standard åtar sig att minska sina absoluta koldioxidutsläpp inom scope 1 och 2 med 50% till 2030, med 2021 som basår
Scandi Standard åtar sig också att minska sina absoluta koldioxidutsläpp inom scope 3 med 50% inom samma tidsperiod
– För Kronfågel är godkännandet ett kvitto på att det vi redan visste. En långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion är en viktig faktor i kampen mot klimatkrisen. Som marknadsledare vill vi leda omställningen, säger Janneke Wackerberg, hållbarhetschef på Kronfågel.

Relaterade artiklar