ANNONS

Kväve och fosfor räddar grödan på vintern

Den danska lantbrukaren Lars Tovgaard har under tre år testat att tillföra flytande NP 11-16 på höten i höstvete. I en intervju i Effektivt Landbrug berättar han att han lagt 100 kilo per hektar vilket innebär 11 kilo kväve och 16 kilo fosfor. NP 11-16 köper Lars Tovgaard av firman Dan Gödning och för att få ut den flytande gödningen på höstveten används en vanlig växtskyddsspruta. Enligt Lars Tovgaard blir övervintringen av höstveten betydlgit bättre när han tillför NP 11-16 på hösten. Att det stämmer bekräftas av att han vart år behållt en två meter bred remsa i varje fält där det inte laggts någon gödning. Som framgår av bilden är övervintringen sämbre i dessa områden av fältet.

Relaterade artiklar