ANNONS

Allt fler laddbara fordon i Sverige

Utvecklingen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart under 2018 till följd av politiska styrmedel, ökad tillgång till laddinfrastruktur och ett ökat modellutbud. En ny prognos som sträcker sig fram till 2045 visar dock att vi ännu bara är i början av en elbilsboom som kommer att accelerera vid mitten av 2020-talet. Detta är positiva nyheter som ökar möjligheten att nå våra klimatmål.

Både antalet laddhybrider och elbilar växte starkt under 2018 med en tillväxt runt 50 procent. Totalt fanns vid årsskiftet nästan 70 000 laddbara fordon i trafik i Sverige. Det nya bonus malus-systemet har gett effekt liksom beskedet om miljözoner. I den nylanserade rapporten Elbilsläget 2018 presenteras den typiska elbilen 2018 tillsammans med statistik om laddinfrastruktur, bilmodeller, en ny elbilsprognos och olika regionala topplistor.

– Det vi ser 2018 är att elbilsutvecklingen nu börjar ta ordentlig fart, säger Alexandra Andersson ansvarig för elbilsstatistiken på Power Circle. Samtidigt ser vi att utvecklingen både på infrastruktur- och fordonssidan är ganska varierande mellan olika regioner i landet.

Den nya elbilsprognosen visar att vi kommer att ha omkring 2,5 miljoner laddbara fordon år 2030. Analysen bygger på insamlade data över elbilsutvecklingen från biltillverkare, prognosinstitut och konsumentundersökningar. Prognosen utgår från elbilars marknadsandelar i nybilsförsäljningen och följer en s-kurva vilket bedöms vara den mest sannolika funktionsformen för ett teknikskifte.

Det verkar nu som att biltillverkarna är eniga om att framtiden är elektrisk. Mer än hälften av tillverkarna som säljer bilar i Sverige har kommunicerat en total övergång till elektrifierade modeller. År som nämns är 2022, 2025 och 2030 med övervikt mot de tidigare åren. Idag är 8 procent av modellutbudet laddbart men redan till år 2022 förväntas den siffran stiga till 34 procent, för att därefter öka ytterligare. För konsumenterna är det priset och utbudet som spelar störst roll.

– Vår prognos bygger på att elbilen blir lika billig i inköpspris som en likvärdig bensin eller dieselbil år 2025, säger Daniel Kulin sakkunnig på Power Circle. Efter det så finns det ingen anledning att inte välja en elbil när du ska köpa en ny bil eftersom även driftkostnaden är lägre.

Batterier är en kritisk komponent för elbilarna och batteripriserna är enligt alla prognoser på väg nedåt. Till 2030 skulle efterfrågan av batterier öka till knappt 20 GWh per år i Sverige. Det motsvarar 1,3 procent av den förväntade världsproduktionen av batterier och kan jämföras med Northvolts planer på att producera 32 GWh batterier per år från år 2024.

Elbilsutveckling kommer också att bidra till att minska klimatutsläppen. Om bilköparen väljer en elbil istället för en bensin- eller dieselbil så minskar utsläppen i snitt med cirka 1800 kg koldioxid per år under drift. Om prognosen faller in skulle utsläppen från personbilar därför kunna minska med 30 procent till 2030 och 80 procent till 2045 enbart tack vare elbilarna.

– En snabb elbilsutveckling skulle kunna bidra till att minska utsläppen från vägtrafiken där vi idag har stora utmaningar, säger Johanna Lakso VD för Power Circle. Denna utveckling behövs om vi ska kunna nå våra antagna klimatmål men går inte av sig själv utan kräver fortsatt strategiska satsningar på laddinfrastruktur och fossilfria transporter.

Den stora och breda introduktionen av elbilar kräver givetvis att samhället hänger med. Elnät, elproduktion och laddinfrastrukturen måste utvecklas för att hålla jämna steg. 2 miljoner elbilar innebär inte mer än 6 TWh elanvändning men snabbladdning är nödvändigt för vissa typer av resor och ställer krav på elnätet.

– Utvecklingen är förstås beroende av politiken. Omställningen kan skyndas på ännu mer genom ambitiösare styrmedel – men också försenas om vi inte tänker på infrastrukturfrågorna, avslutar Daniel. Att producera el i Sverige för att driva våra bilar är på alla sätt en bättre affär än att importera fossila bränslen.

Relaterade artiklar