ANNONS

Lagra in maltkornet nu

Uppmaningen kommer från rådgivare på Hushållningssällskapet. Anledningen är att spottpriset ligger 12 öre lägre än januari till mars-terminen och 17 öre lägre än interventionspriset. Interventionspriset är det samma för maltkorn som för vete, nämligen 1,04 kronor per kilo. Även om alla spannmålsslag rasat under sommaren har maltkornet sjunkit mest i pris.
Lokal efterfråga styr priserna mycket just nu. Lantmännens etanolfabrik slukar en hel del vete och därför är Lantmännens pris på foder- och brödvete just nu i det närmaste lika. Den som har nära till Norrköping och Agroetanol kan fortfarande teckna avtal med Lantmännen för höstvete, rågvete och korn som råvara till etanol.
Även rågen har sjunkit i pris, ner cirka 10 procent.
Det enda som går andra hållet är grynhavren. Grynhavre är inte föremål för intervention och i dag ligger priset för grynhavre 14 öre över maltkornspriset.
Vete och korn kan säljas till intervention under perioden 1 december 2009 till 30 juni 2010. Anmälan görs till Jordbruksverket och blanketter finns på deras hemsida. Lägsta kvantitet som kan anmälas är 200 ton. Interventionspriset är satt i euro och är för december 2009 102:23 euro/ton för vete och korn. Med dagens växelkurs (10:2755) innebär det 1:05 kronor per kilo.

Låga priser medför att lagring nu kan vara en god idé

Låga priser medför att lagring nu kan vara en god idé

Relaterade artiklar