ANNONS

Landsbygdsministern träffar Jordbruksverket om afrikansk svinpest

I morgon torsdag träffar landsbygdsminister Peter Kullgren företrädare för Jordbruksverket med anledning av det svenska fallet av afrikansk svinpest, AFS.

– Även om det är en allvarlig situation för Sveriges smittskyddsläge så vill jag understryka att det inte är farligt för människor. Man kan tillexempel fortsätta äta griskött, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.
Under senare år har stort arbete lagts på beredskapen för smittsamma djursjukdomar, däribland afrikansk svinpest, för att snabbt kunna bekämpa ett utbrott. Nu aktiveras en rad funktioner och åtgärder som är framtagna för just den här typen av situationer och ansvariga myndigheter bedömer att det finns förutsättningar för att begränsa och hantera smittan.
– Sverige har lång erfarenhet av förebyggande arbete med djurhälsa och smittskydd. Berörda myndigheter, djurhållare och allmänheten är viktiga i detta arbete. Jag har stort förtroende för myndigheternas förmåga att bedöma riskerna i den här frågan och jag vill vara tydlig med att det är viktigt att den information som myndigheterna går ut med uppmärksammas och följs, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.
En av de första åtgärderna kommer bli att ansvariga myndigheter tillsammans med jägarorganisationerna arbetar med att ta reda på hur stort område som är drabbat. Detta görs genom att söka efter döda vildsvin i kombination med kunskap om vildsvinens hemområden. Inom det drabbade området kommer allt tillträde till en början vara förbjudet. Det innebär till exempel att man inte får vistas där, plocka bär och svamp, jaga, arbeta med skogsbruk, eller göra andra friluftsaktiviteter.
Vad ett utbrott av afrikansk svinpest i Sverige innebär ekonomiskt för branschen är oklart. Utbrotten i Tyskland medförde att landet inte längre kunde exportera griskött utanför EU, ett hårt slag mot den tyska grisnäringen.
Skulle ett utbrott av afrikansk svinpest drabba Danmark hade det varit en katastrof för grisbranschen där och landet har som bekant utrotat varenda vildsvin samt byggt ett staket längs landgränsen till Tyskland.
Sverige är ingen stor exportör av griskött och vi är långt ifrån självförsörjande på griskött, därmed kan man anta att den ekonomiska smällen inte blir alls lika stor.
Lantbruksnytt kommer att ha en intervju med KLS vd Viktor Tornberg på fredag denna veckan varefter vi återkommer med mer information.

Relaterade artiklar