ANNONS

Lantbrukare får gödsla mot jordflykt

För att komma tillrätta med jordflykt som sprider ogräs mellan olika åkrar har lantbrukarna i Laholms kommun fått tillstånd att sprida fastgödsel på fälten utan att omedelbart plöja ner gödseln. Tjänstemännen sa först nej men kommunens politiker såg nyttan och gav sitt tillstånd.

I vissa delar av Laholms kommun finns lätt sandjord belägen på kullar. När det börjar att blåsa rejält sprids jorden från fälten med vinden. Problemet är inte bara jorden sprids utan även frön från ogräset hönshirs.
– Vi har ett ogräsläge där det sprider sig enormt snabbt just nu, säger Anders Nilsson, ordförande i LRF Laholm.

För att kunna binda jorden har lantbrukarna velat sprida fastgödsel. Innan såmaskinen varit ute på fälten är det givetvis inga problem att plöja ner gödseln men på de vårsådda fälten är det omöjligt. Det blir en lucka när de vårsådda grödorna ännu inte kommit upp ur marken och då behöver jorden skyddas.
– Så vi ansökte om en generell dispens för att kunna få lägga fastgödsel på de här backarna, säger Anders Nilsson.

Det är inga stora arealer det handlar om. Det kan vara något enstaka hektar om gången. Men när det är aktuellt att sprida gödsel finns i regel inte tid att vänta på en dispens.
– Det är så små mängder så vi anser att vi inte ska behöva ha någon pappershantering över huvud taget. Men det som det har slutat med nu är att vi inte behöver ringa innan för att få dispens. Vi kan köra ut lassen och skicka in papper i efterhand, säger han.

Spridningen av hönshirs med vinden är inte enbart ett problem för lantbrukarna utan ogräset sprider sig överallt. Möjligheten att skydda jorden är därför något som gagnar alla.
– Vi har väldigt goda kontakter både med våra politiker och tjänstemän. De sistnämnda måste givetvis rätta sig efter lagar och förordningar när de ger förslag till beslut. Så tjänstemännen avslog ju givetvis detta för annars får de jordbruksverket på sig. Men så valde nämnden istället att ge en generell dispens.

Anders Nilsson tycker att det vore bättre om den här frågan hanterades på omvänt vis. Att lantbrukarna har en skyldighet att hindra ett fält från att blåsa bort.
– Våra konsumenter har mer ont av att ett fält blåser iväg än att man lägger ett par lass fastgödsel för att binda jorden, säger han.

Relaterade artiklar