ANNONS

Lantbruket kan minska CO2 totalt

SkyClean är en teknik som har potential att halvera jordbrukets klimatavtryck och göra flygbränsle klimatneutralt. Nu visar en ny rapport att SkyClean sannolikt är billigare för samhället än andra klimatteknologier med liknande potential.
Jordbruket kan minska sina växthusgasutsläpp med 50 procent med hjälp av den så kallade SkyClean-tekniken. Det har experter från Danmarks tekniska universitet och Århus universitet tidigare kommit fram till.

Nu visar en nyligen publicerad rapport från Ea Energianalyse a/s att SkyClean-tekniken kan ge en betydligt lägre klimatpåverkan till en samhällsekonomisk kostnad som är lägre än för andra klimattekniker, som bara kommer i närheten av SkyCleans potential.

-I en jämförelse med realistiska alternativ visar vår rapport tydligt att det samhällsekonomiskt finns en mycket god grund till lagring av CO2 och samtidigt producera gröna bränslen med SkyClean-teknik, säger Hans Henrik Lindboe, partner, Ea Energianalyse a/s.

Läs även: Klimatet kräver lösningar

Den hållbara tekniken är en dansk uppfinning
SkyClean utvecklades av uppfinnaren och entreprenören Henrik Stiesdal. Tekniken använder jordbrukets restprodukter, bland annat halm, gödsel, djupströ och restfibrer från biogasanläggningar, dels för att bilda klimatneutralt flygbränsle, och dels för att binda kol i jorden.

SkyClean lanserades försommaren 2019 tillsammans med partnerna Landbrug & Fødevarer, SEGES, Danmarks Tekniska Universitet, Århus Universitet och Siemens Gamesa.

Från jordbruksmark till himmelska höjder
Stiesdal Fuel Technologies är nu redo att bygga den första SkyClean-pilotanläggningen. Syftet med pilotanläggningen, som kommer att ha en effekt på 2 MW, är att förfina tekniken så att alla element i en serieproducerad anläggning kan testas.

-Om allt går bra kan vi börja med en fullskalig prototyp av en serieproducerad anläggning med 10-40 MW effekt nästa år. Med lite tur kan vi börja leverera kommersiella anläggningar 2023, säger Henrik Stiesdal.

Skyclean: En avgörande förändring för lägre klimatutsläpp
Totalt avsattes 200 miljoner DKK i budgeten för 2021 och 2022 för att utveckla pyrolystekniker för jordbruket.

-Vår förhoppning är att vi kan få en del av denna pott för att utveckla och göra SkyClean färdig för marknaden. Men om vi ska inkludera allt i både försörjningskedjan och forskningssektorn kommer ytterligare riktad finansiering att behövas. Det viktigaste är att det kommer att finnas långsiktiga ramvillkor som gör det möjligt för jordbrukare, värmeverk och andra investerare att bygga pyrolysanläggningar på kommersiella villkor, säger Henrik Stiesdal.

Och om SkyClean-tekniken ska bli ett genombrott som kan lösa en stor del av jordbrukets klimatutmaningar måste fler politiska insatser göras, säger Thor Gunnar Kofoed, vice ordförande på Landbrug & Fødevarer.

-Ea Energianalyses arbete visar att den samhällsekonomiska kostnaden för Skyclean är lägre än andra klimatåtgärder med liknande potential, men det är också det enda som även lägger ner koldioxid från luftens CO2 i marken för långvarig lagring, längre än skog. Vårt hopp är därför att man från politiskt håll är villiga att ta täten och avsätta tillräckligt med medel för att få SkyClean-tekniken färdigutvecklad och kommersialiserad i stor skala, förklarar Thor Gunnar Kofoed.

-Med den situation som världen befinner sig i står vi inte ut med att inte uppnå den fulla potentialen. Om detta projekt kan realiseras och tas i drift blir det en betydande förändring för att minska klimatutsläppen i Danmark och senare även i resten av världen, fortsätter han.

Relaterade artiklar