ANNONS

Lantmännen erbjuder klimatsmart maltkorn

I år kommer Lantmännen för första gången sälja maltkorn odlat inom programmet Klimat och natur, som innebär krav på odlarna att använda metoder som gynnar klimat och biologisk mångfald. På Högestad & Christinehof välkomnar man initiativet som nu gör det möjligt för dem att odla alla de fyra sädesslagen inom klimat och natur-konceptet.

Klicka här för att komma till inslaget

Relaterade artiklar