ANNONS

Lantmännen Maskin i ny organisation

Lantmännen Maskin presenterar ett förslag om förändrad uppdelning av produktsortimentet mellan sina två säljteam. Målet är att öka säljarnas produktkompetens inom sitt ansvarsområde och erbjuda kunderna en mer individuellt anpassad maskinlösning.
Sedan 2005 har säljkåren inom Lantmännen Maskin varit indelad i två team, det ena teamet har ansvarat för Claas-traktorn, det andra teamet har representerat hela det övriga produktsortimentet.
För att få en bättre geografisk täckning för hela produktutbudet, samt ge säljkåren en ökad spetskompetens och en mer rådgivande funktion, har Lantmännen Maskin presenterat ett förslag gällande omfördelning av produktansvaret mellan de bägge säljteamen.
Förslaget innebär att det ena säljteamet kommer att ansvara för hela Claas-programmet, traktorer och skördemaskiner, samt produkter relaterade till jordbruket. Det andra teamet specialiseras på traktorer, Valtra och Fendt, samt skog, men kommer även att ha ett visst produkterbjudande till jordbruket.
MBL-förhandling har inletts. Arbetet kommer att pågå under våren och beräknas vara klart under april månad.
Valtra T-1

Relaterade artiklar