ANNONS

Lantmännen tar viktigt steg i hållbarhetsarbetet

Lantmännen Cerealia tar nu ett viktigt steg i sitt hållbarhetsarbete och ansluter sig till SBTi, Science Based Targets initiative. Med svensk spannmål som bas i erbjudandet och som ledande leverantör av mjöl, gryn och pasta till nordiska bagerier, livsmedelsindustri, food service marknaden samt dagligvaruhandeln är fokus på en långsiktigt hållbar produktion självklar för Lantmännen Cerealia. 

Arbetet för en långsiktigt hållbar produktion och genomtänkt resursanvändning är väl inbäddade parametrar i Lantmännen Cerealias verksamhetsmål. Som en del av Lantmännen-koncernen, vilken ägs av 19 000 svenska lantbrukare, är fokus på hållbarhetsfrågor för att möjliggöra och driva utvecklingen mot framtidens jordbruk och en hållbar svensk livsmedelsförsörjning starkt. Ett exempel är odlingsprogrammet Klimat & Natur, med vilket spannmålsråvaran odlas med cirka 30 procent lägre klimatpåverkan än vid konventionell odling. Efterfrågan på spannmål från programmet ökar, och skiftet har sedan starten 2015 resulterat i utsläppsbesparingar av motsvarande nära 60 000 ton CO2.

Lantmännen Cerealia har sin kärnverksamhet i Norden, där man genom att förädla lokalt odlad spannmål är en ledande leverantör till bagerier och livsmedelsindustri, food service marknaden och till dagligvaruhandeln. Kända varumärken i Sverige är AXA, Kungsörnen, Start, GoGreen, FinnCrisp och Gooh.

– Tillsammans i Lantmännen har vi under en längre tid haft en ambitiös hållbarhetsagenda samt mål för att minska miljö- och klimatpåverkan från vår verksamhet. Det här är ett område där alla delar i samhället behöver samverka, och näringslivet är idag helt avgörande för den utveckling som nu sker. Vi välkomnar SBT-initiativet som ger alla aktörer en gemensam bas för att tillsammans accelerera utvecklingen mot ett hållbart samhälle ytterligare, säger Karolina Valdemarsson, vd Lantmännen Cerealia Sverige.

Initiativet SBT erbjuder en metodik och ramverk som vägleder företag att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål för att bidra till en begränsad global uppvärmning i linje med parisavtalets mål. Initiativet är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, CDP, World Resources Institute och Världsnaturfonden.

– Vi ser stora fördelar med att arbeta med det ramverk som SBTi utgör. Förutom att det är tydliga, vetenskapligt baserade mål som tas fram och följs upp på, så utgör det också en gemensam referensram i dialog med både leverantörer och kunder. I klimatfrågan behöver vi göra skillnad som system, inte bara som enskilda företag, och här kan SBTi utgöra en värdefull hävstång, säger Karolina Valdemarsson.

Lantmännens målsättningar för att minska klimatpåverkan drastiskt från både primärproduktion, egen produktion samt transporter kvarstår parallellt med att de nya målen nu sätts och valideras av SBTi.

Relaterade artiklar