ANNONS

LED-belysning – rena vinsten i grisstallet

Cirka 30 procent tycker att LED-belysningen är bättre än förväntat medan resterande anser att den är minst lika bra som man räknart med. Det visar en dansk undersökning bland lantbrukare som installerat LED-belysning i sina grisstallar. Fördlearna med LED-belysning är starkare brunst, fler dräktigheter, fler levandefödda smågrisar och friskare grisar totalt sett.
Dessutom reducerar LED-belysning energiförbrukningen med hela 60 procent.

Relaterade artiklar