ANNONS

Lemken förvärvar såmaskinsspecialisten Equalizer

Den tyska lantbruksmaskintillverkaren Lemken köper det sydafrikanska företaget Equalizer.  Som ett resultat kommer Lemken att avsevärt utöka sin produktportfölj inom såteknik.

Med fokus på minimal markstörning för odling utan bearbetning har Equalizers produktsortiment precisionssåmaskiner med upp till 36 rader och såmaskiner med en arbetsbredd på upp till 24 meter. Förvärvet förväntas vara slutfört under våren 2023, när myndighetsgodkännanden erhållits.
Lemkens vd Anthony van der Ley anser att Equalizer-portföljen perfekt kompletterar Lemkens såmaskinssegment och utgör en viktig byggsten för fortsatt tillväxt.
– Det finns ingen överlappning i våra portföljer. Equalizer erbjuder lösningar för kunder och marknader som Lemken hittills inte har kunnat betjäna. När det gäller vår tillväxtstrategi, täpper Equalizer-precisionssåmaskinerna och konventionella såmaskinerna, även i kombination med utsädesvagnar, ett nuvarande gap i vårt produktsortiment. En ytterligare, optimal synergi uppstår för Lemkens precisionssåningsteknik, eftersom Delta-Row-teknologin som utvecklats av Lemken kompletteras med enradsteknik etablerad av Equalizer, säger Anthony van der Ley.

Equalizer, som också är ett familjeföretag, grundades i Kapstaden år 2000 och har idag 180 anställda. Företaget betjänar inte bara sin sydafrikanska hemmamarknad, där det är marknadsledande inom precisionssådd, utan även Australien som sin viktigaste exportmarknad.

– Vi ser en stor potential för nya produkter med Lemken vid vår sida, och vi ser fram emot vårt framtida samarbete. Samtidigt är vi stolta över att detta avtal åter bekräftar framgången och det hårda arbetet för hela Equalizer-teamet och våra lokala återförsäljare under de senaste 22 åren, säger Gideon Schreuder, Equalizers grundare och vd.
Han betonar att Equalizer kommer att fortsätta att stödja sina kunder som en innovativ och pålitlig partner.
Lemken står fast vid detta löfte och vill utöka den sydafrikanska marknaden tillsammans med Equalizer. Det första definitiva projektet är den omfattande utbyggnaden av reservdelslogistiken år 2023. All Equalizers erfarna lokala personal kommer att behållas. Equalizer kommer även fortsättningsvis att ledas som ett självständigt dotterbolag av sin nuvarande ledning, och varumärket kommer att bevaras. Naturligtvis kommer den tyska jordbruksmaskinspecialisten att bidra med sin utvecklings-, produktions- och försäljningsexpertis för att stödja Equalizers framtida tillväxt.

Relaterade artiklar