ANNONS

Livsmedel i Almedalen

Den nya framtidsplattformen SLU Future Food/Framtidens mat startar sin verksamhet först i augusti, men kommer ändå att medverka på två seminarier om mat i Almedalen den 5 juli. Då finns även den tillträdande programchefen Annsofie Wahlström på plats.

SLU Future Food/Framtidens mat har som uppdrag att identifiera viktiga nyckelfrågor för framtidens matförsörjning och bidra till arbetet med att skapa hållbara livsmedelssystem.

– Jag är mycket glad att vi nu drar igång och hoppas att plattformen ska lyckas knyta ihop SLU:s forskning med industri, beslutsfattare och allmänhet, säger professor Torleif Härd, dekan för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och ordförande i styrgruppen för plattformen.

SLU Future Food börjar officiellt sin verksamhet 1 augusti, men smygstartar redan i Almedalen onsdag 5 juli. Då ger nämligen SLU två seminarier med koppling till livsmedelsområdet, om antibiotikaresistens och om Sveriges nya livsmedelsstrategi och hur den svenska matens mervärden kan bidra till konkurrenskraften.

Efter seminarierna i Almedalen finns det möjlighet att möta bland andra Annsofie Wahlström, SLU Future Foods nya programchef.

– Almedalsveckan är ett bra tillfälle att möta andra som är intresserade av framtidens mat, så det vill vi inte missa, säger hon. När man fått ett riktigt spännande jobb vill man ju sätta igång direkt.

Annsofie Wahlström har doktorerat vid SLU. Hon jobbade tidigare på Zinpro Animal Nutrition Inc., som är ett globalt fodermineralföretag, baserat i Minneapolis, USA. Hon var där ansvarig för forskning och utveckling inom fjäderfäområdet, och var placerad vid deras holländska kontor.

Ny programkoordinator blir Pernilla Jonsson och ny kommunikatör Gunilla Leffler.

SLU Framtidens mat inriktar sig på svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse. Plattformen omfattar både animalier och vegetabilier ur flera aspekter, såväl markanvändning och primärproduktion, som förädling, konsumtion och restprodukter.

– Det blir en plattform för universitetets egen forskning och för samverkan med andra aktörer, säger Torleif Härd. Och allt kommer att basera sig på vetenskap.

Relaterade artiklar