ANNONS

Ljus i tunneln för roundup

Den 15 december nästa år löper det förlängda godkännande som just ny gäller för glyfosatprodukter ut.
Vid den förlängningen var debatten tuff angående glyfosat och det är också bakgrunden till att det blev en kortare förlängning av tidigare godkännande än ett helt nytt godkännande.
Men i dag är debatten lite annorlunda. Då var det bara miljö som diskuterades men i dag är klimatet viktigare. För klimatet är glyfosat bra då det innebär en produktion med mindre koldioxidavgång.
Inom EU är man allt mer positiv till glyfosat i dag och den grupp som tittar på den aktiva substansen inom EU är positiva till ett nytt godkännande. Det är dock lång väg kvar till att ett nytt godkännande är klart och mycket kan hända. I Tyskland är en majoritet av politikerna för ett förbud av glyfosat och planerar ett nationellt förbud till år 2024. Troligtvis an de inte införa ett sådant förbud på egen hand. Österrike försökte det för några år sedan men lantbrukarna där kunde använda roundup ändå eftersom det fanns ett godkännande i EU.

Relaterade artiklar