ANNONS

Lönsam biogasproduktion

Forskare ska studera lönsamhet och miljönytta i gårdsbaserad biogasproduktion
Stiftelsen Lantbruksforskning ger 1,5 miljoner kronor till ett projekt som ska undersöka lantbrukares samverkan inom gårdsbaserad biogasproduktion.
Projektet syftar till att undersöka svenska lantbrukares samverkan inom gårdsbaserad biogasproduktion. Projektet kommer att studera hur olika samverkansformer påverkar företagens lönsamhet, produktionens miljönytta, lärande och landsbygdsutveckling. När projektet är klart kan man använda resultaten i samband med planering och utveckling av gårdsbaserad biogasproduktion.
I dag finns ca 40 gårdsbaserade biogasanläggningar i Sverige. För ett enskilt lantbruksföretag kan biogasproduktion erbjuda en möjlighet till utveckling av den egna verksamheten. Det ger dessutom egen energi och en restprodukt som passar utmärkt som gödning.
Projektet kommer att pågå under två år och genomförs av en mångvetenskaplig forskargrupp vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Relaterade artiklar