ANNONS

Lönsamt att dika?

Ta er tid att rensa alla brunnar i täckdikningssystemen minst två gånger per år. Då håller dräneringen längre och risken för att man tvingas spola rören minskar.

Det ska vara minst 20 centimeters avstånd mellan slammet i brunnen och rörens nederkant. År avståndet mindre riskerar man att slam avsätts i rören eller slangarna och då minskar dess kapacitet. Har det redan avsatts slam och jord i rören kan man spola dessa. Avsättningar i rör och slangar är vanligast i områden där marken planar ut och där vattenhastigheten därmed är låg.

Gör alltid en noggrann jordanalys innan dräneringsslangen beställs hem. Fel slang kan ge utebliven effekt av investeringen.

En fungerande dränering medför inte bara snabbare upptorkning på våren och därmed tidigare vårbruk vilket ger större skörd. Det blir även mindre markpackning i jorden.

Men när lönar det sig då att investera i ny täckdikning eller underhålla en befintlig anläggning.

Det kan ni själv räkna ut med vidstående program:

Listan finns att ladda ner här

Relaterade artiklar