ANNONS

Lönsamt att hyra traktor

Att hyra en traktor är ett alternativ som innebär att man klarar arbetsuppgiften utan att dra på sig onödigt stora kostnader.

Vi har ställt frågan på NilehnFrågar om man kan tänka sig att hyra en traktor och av nästan 300 som svarat visar det sig att 68 procent är öppna för att hyra en traktor i stället för att äga den själv. Endast 25 procent svar nej medan 7 procent är osäkra på om det är bra för deras företag.
I Sverige är det inte speciellt vanligt att lantbrukare hyr traktorer men i Storbritannien har man gjort det i många år. Även i Danmark försökte sig Scan-Agro på ett uthyrningsprogram för några år sedan och det har fungerat bra.
– Vi hyr fortsatt ut traktorer till lantbrukare, men något färre nu ’n för några år sedan. Jag tror det beror på att många återförsäljare har många begagnade traktorer på lager och först och främst hyr ut dessa, säger Finn Søndergaard, marknadschef på Scan-Agro.
En fördel med uthyrningsprogrammet sett ur maskinfirmans perspektiv är att de får ut traktorer som visas upp vilket är bra ur marknadsföringssynpunkt.
Prisnivån för att hyra en traktor i klassen 150 kW (200 hk) är cirka 200 svenska kronor per timme, exklusive bränsle och förare och jämfört med de traktorkostnader som är presenterade i skriften Maskinkostnader 2010, framtagen som ett samarbete mellan Hushållningssällskapen, LRF Konsult och Maskinkonsulenterna, framgår det att hyresalternativet är konkurrenskraftigt i många fall. Även om traktorn används ända upp till 650 timmar blir kostnaden 235 kronor per timme, alltså strax över hyreskostnaden. För att hamna ner mot 200 kronor per timme måste den årliga användningen vara 850 timmar.
Den årliga användningstiden är den faktor som mest påverkar traktorns kostnad.
Om den aktuella traktorn bara används 450 timmar per år stiger timkostnaden till cirka 280 kronor, alltså långt över hyreskostnaden och det är många traktorer som körs långt under den siffran.
Att hyra en traktor kan således vara en bra idé för många. Ett exempel där man på en gård har två traktorer i storleksklassen 110 kW (150 hk) och kör dem 600 timmar var per år. Då kostar de cirka 180 kronor per timme. Om man har möjlighet att sälja den ena traktorn, öka antalet timmar till 900 på den som blir kvar, samt hyra in en annan traktor för 200 kronor per timme till de 300 timmarna som blir över blir den årliga vinsten 30 000 kronor.
Det som bidrar till vinsten är att timkostnaden sjunker från 180 kronor till 150 kronor per timme på den egna traktorn när den används 300 timmar mer per år. Förutsättningen är att förändringen stämmer överens med de redskap som finns på gården.
Förutom att det kan vara billigare att hyra än att äga innebär det förstnämnda att man även lättare får tillgång till den senaste tekniken, att man har en fast kostnad och att man inte binder kapital.
Men det finns ett problem, det finns inte så många som hyr ut traktorer i Sverige.
Av tradition från såväl lantbrukare som från maskinhandlare ska man själv äga traktorn, men utfallet av NilehnFrågar visar dock att 68 procent kan tänka sig att hyra en traktor, 7 procent vet inte medan 25 procent säger bestämt nej.

Att hyra en traktor för att täcka korta arbetstoppar är troligtvis ett ekonomiskt alternativ för många. Att hålla sig med en traktor som bara används några hundra timmar per år är extremt dyrt.

Relaterade artiklar