ANNONS

Lönsamt investera i skog i Sverige

Priserna på skogsmark fortsätter att öka i stora delar av landet. Med en stark virkesmarknad är det fortsatt lönsamt att investera i skog i Sverige, anser Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Svensk skogsindustri går på högvarv. Massa- och pappersindustrin har en stark efterfrågan på sina produkter och likaså sågverken, med en långvarig prisökning på trävaror som tidsmässigt är av rekordkaraktär. Allt detta gör att virkesmarknaden är mycket stark just nu.

– Efterfrågan på virke är väldigt stor och detta, i kombination med små virkeslager, har bidragit till successiva prisökningar på virket, säger Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet i Linköping.

De höga virkespriserna matchas av att priserna på skogsmark fortsätter att stiga i stora delar av landet.

– Priserna på skogsmark ökar snabbast i södra Sverige, främst Götaland, men även i norra Sverige har skogsmarkspriserna ökat. Självklart finns det undantag för vissa områden, till exempel norra Värmland, där prisbilden är relativt oförändrad, säger Ulrik Abelson.

Trots höga skogsmarkspriser är det fortsatt lönsamt att investera i skog, menar Ulrik Abelson. Skälet är att virkespriserna ökar mer än fastighetspriserna. Det gör att Skogssällskapets Skogsindex just nu sjunker – du får alltså mer skog för pengarna nu än i höstas, när man jämför marknadspriser med avkastningsvärdet för en skogsfastighet.

Det låga ränteläget är ytterligare ett skäl till att skogsmark är en bra investering.

– Det är gynnsamt att investera i skogsmark där man har en biologisk tillväxt som är högre än bankräntan. Samtidigt är detta en förklaring till att priserna på fastigheter kan komma att fortsätta stiga, säger Ulrik Abelson.

Ett undantag frånden starka prisutvecklingen är priset på mindre bostadsdominerade lantbruksfastigheter som i viss mån följer utvecklingen på bostadsmarknaden, förklarar Ulrik Abelson. Bostadsmarknaden är prismässigt under inbromsning, tydligast är det i Stockholmsområdet där bostadspriserna sjunker något.

– På skogsfastigheter med mycket byggnader kan man alltid dra vissa paralleller till bostadsmarknaden, även om det är fundamentalt olika marknader. Men läget på bostadsmarknaden påverkar ändå, framför allt på ett psykologiskt plan.

Fyra faktorer som påverkar skogsmarkspriserna:

  1. Virkesmarknaden. Stigande virkespriser ökar fastigheternas avkastningsvärde.
  2. Ränteläget. Lågt ränteläge gör skogsmark till en lönsam investering.
  3. Utbudet. Litet utbud driver upp priserna.
  4. Bostadsmarknaden. Påverkar framförallt mindre, bostadsdominerade lantbruksfastigheter, men kan påverka på ett psykologiskt plan även på andra håll.
Relaterade artiklar