ANNONS

Lönsamt odla kombinerat till biogas

Att kombinationsodla sockerbetor med raps eller råg ger bra lönsamhet när man odlar substrat till biogasproduktion. Det visar preliminära resultat från det tvågröde-försök som har utförts av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Tvågröde-försöket är en av de aktiviteter som JTI presenterar på lantbruksmässan Borgeby Fältdagar utanför Lund i nästa vecka.
JTI-forskarna introducerade det tyska tvågröde-systemet i Sverige 2011. Intresset för att testa systemet har nu börjat sprida sig, bland annat inför starten av den stora biogasanläggningen Jordberga i Skåne som ska använda odlade grödor och odlingsrester från jordbruket som substrat.
– Projektet visar att tvågröde-odling kan ge tillräckligt höga skördar för att uppnå god lönsamhet. Det avslutas i år, och det har varit värdefullt att upprepa försöket under tre års tid eftersom vi har sett att variationerna är stora mellan olika år, säger Johanna Olsson, projektledare vid JTI.
Orsakerna är troligen variationer i årsmånen, som vintertemperatur och nederbörd.
Lönsam kombination
JTI-forskarna har testat tvågröde-systemet för att försöka hitta ett lönsamt odlingssystem som kan kombinera ettåriga energigrödor (råg, höstraps, sockerbetor och majs) med ettåriga livsmedelsgrödor (konservärt, råg eller maltkorn).
– Våra tester i Skåne visar att odling av raps eller råg tillsammans med sockerbetor ger ett biogassubstrat till en kostnad som biogasanläggningarna är villiga att betala, säger Johanna Olsson.
Hon ska berätta om försöket på Borgeby Fältdagar 25-26 juni, där JTI har sått de grödor som har testats i tvågröde-försöket i en demonstrationsodling.
I demonstrationsodlingen har JTI också tillsammans med kommersiella kryddodlingsföretag sått och planterat kryddor (kummin och timjan).
– Frilandsodlade kryddor kan innebära utökade eller nya affärsmöjligheter för lantbrukare i södra Sverige, säger Mikael Gilbertsson, forskare på JTI.
Växtskydd och skördemaskiner
I en annan del av demonstrationsodlingen visar han och Per-Anders Algerbo hur radhackning i kombination med radsprutning kan göra växtskydd effektivare. Man kan där se hur vårkorn med insått ogräs reagerar på endast hackning, endast sprutning eller en kombination av radsprutning och radhackning.
I JTI:s monter H26 på Borgeby-mässan finns Gunnar Lundin på plats med några skördetröskkomponenter: ett flexibelt skärbord som i försök kraftigt har minskat spillet av foderärter samt en halmhack och en agnspridare från Rekordverken som JTI utvärderar i olika typer av försök.

Relaterade artiklar