ANNONS

LRF positiva till biogasstöd

Regeringen har beslutat att ge stöd till produktion av biogas. Stödet kan ge upp till 30 öre per kilowattimme och ytterligare 15 öre om biogasen görs om till flytande form.
– Vi ser mycket positivt på beslutet. Men om lantbrukare ska kunna bidra till omställningen behövs fortfarande ett långsiktigt stöd för produktion av biogas från gödsel, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I budgetpropositionen för 2022 avsattes 500 miljoner kronor i syfte att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft. Under 2023 och 2024 föreslås att 700 miljoner kronor per år tillförs för samma ändamål. Satsningen föreslås fortsätta till 2040, med en kontrollstation 2024.

Regeringen har tidigare infört ett biogasstöd för de aktörer som producerar biogas från gödsel, ett så kallat ”gödselgasstöd”. Syftet med stödet är att bidra till ökad produktion av gödselbaserad biogas och därmed uppnå dubbel miljö- och klimatnytta genom minskade metangasutsläpp från gödsel samt ersättning av fossila energikällor. Detta stöd har successivt minskat trots att det finns ett behov av ett ökat stöd och har idag beslutad finansiering till år 2023.

– En ökad biogasproduktion är en viktig åtgärd, inte endast för att fasa ut beroendet av rysk naturgas, men för att lantbrukare och andra företag ska vilja investera behöver regeringen realisera biogasmarknadsutredningens förslag om ett långsiktigt stöd för biogasproduktion inom lantbruket. Vi ser en stor potential för energigårdar som bidrar till inhemsk försörjning och omställning till hållbara alternativ av drivmedel, värme och el genom biogas, sol och vind, säger Palle Borgström.

 

Relaterade artiklar