ANNONS

Viktigt med rätt lufthastighet

PBS_9438När man torkar spannmål gäller det att ha rätt lufthastighet. Detta är framförallt viktigt i en planbottentork. Det ska pressas igenom minst 15-50 kubikmeter luft per timme genom spannmålen.

Att torka spannmål i planbottentork ställer stora krav på operatören. Ökar vattenhalten måste man lägga in spannmål i mindre höjd för att det ska bli bra. Det är en stor fördel att torka spannmål i en konventionell tork där man har fullständig kontroll över torkningsförloppet och sen kan man använda planlager som lager och använda fläktarna där för att kyla.

Ett annat sätt att använda planlager med fläktar är som vårficka. När tröskorna kör på för fullt och torken inte hinner med är det en god idé att tippa in nyskördad spannmål på ett golv med sveperplåtar och luftning. Är vädret fint kan man utan vidare sänka vattenhalten en procent i lagret innan spannmålen når torken och på så vis spara både olja och tid.

Relaterade artiklar