ANNONS

Lyckegård storsatsar på vatten

Det nya strategiska affärsområdet Water inom Lyckegård kommer bestå av det nyligen förvärvade dotterbolaget Östorps Bevattning som avser att maximera tillväxtmöjligheterna genom att expandera i och utanför Sverige och ta fler marknadsandelar i Europa med ett initialt fokus på Norden.

Behovet av bevattningssystem är påtagligt och den geografiska expansionen går i linje med Lyckegårds tillväxtambitioner om att uppnå en stark lönsam tillväxt.
Det nya affärsområdet Water utgörs av dotterbolaget Östorps Bevattning som har Sveriges bredaste bevattningsutbud och erbjuder effektiva bevattningssystem åt bland annat lantbruket, grönytor, och sportanläggningar. Genom att erbjuda effektiva bevattningslösningar kan Östorps Bevattning hjälpa sina kunder att förbättra produktionen och deras bevattningsmål på ett vatten- och energisnålt sätt som ger ökad avkastning. Östorps tillverkar egna pumpstationer med egenutvecklad pumpstyrningsprodukt kallad SMART. SMART-styrning står för drift och intelligens och är en molnbaserad pumpstyrningsenhet som löser behovet av driftsäkerhet och sänker energiförbrukningen med upp till 25 procent. SMART-styrningen går väl i linje med det moderniserade lantbruket där det finns ett påtagligt behov av effektiva bevattningslösningar.

Peter Johansson, Operations Manager för Östorps Bevattning kommenterar:
– Östorps har haft en mycket positiv verksamhetsutveckling under de senaste åren och vi är mycket stolta över att under hösten blivit en strategisk partner till Lyckegård Group. Vi ser fram emot att fortsätta supporta våra befintliga kunder i Sverige, samtidigt som vi delar Lyckegårds tillväxtambitioner om att expandera till fler geografiska marknader. Det är en spännande utveckling och vi är redo för nästa steg i vår utveckling och möta det växande behovet av bevattningssystem i Norden.

Marknadspotential
I takt med att jordbruket moderniseras har det tillkommit alltmer avancerade jordbruksmetoder. Oavsett vilken ny odlingsmetod som tillkommer är vattenförsörjning är en viktig del i produktionen av grödor. Runt 30 procent av all vattenförbrukning i Europa uppskattas att gå till jordbrukssektorn och bristen är en akut utmaning för många lantbrukare.
Östorps Bevattning har mer än 50 års erfarenhet av att hjälpa tusentals lantbrukare med system för effektiv bevattning. Hållbar och effektiv vattentillförsel förbättrar både grödans kvalitet och skörd, samtidigt som det är en lönsam investering då den kan öka lantbrukarens avkastning med upp till 30 procent.
I dagsläget är Östorps Bevattning en marknadsledande aktör i Sverige och kommer framgent att tillämpa ett strategisk fokus som inriktar sig på att expandera i Sverige men också till flera nordiska länder. Den europeiska marknaden för mikrobevattningssystem uppskattas att utvecklas med en CAGR på 15,68 procent under åren 2021-2028. Marknadstillväxten väntas drivas av moderniseringen av jordbruket och det ökande behovet av effektiva vattenhanteringslösningar, som exempelvis storskaliga droppbevattningsprojekt vilket Östorps Bevattning erbjuder.

 

Relaterade artiklar