ANNONS

Majssådd i kam – bra idé

Den danska maskinstationen Skinnerup Maskinstation satsar på majssådd i kam. Fördelen med att odla majs i kam är högre jordtemperatur, mindre risk för uttvättning av växtnäringen samt enklare mekanisk ogräsbekämpning.
Skinnerup Maskinstation erbjuder majssådd i kombination med myllning av flygödsel i kammen.
I danska försök i ekologisk majs har avkastningen ökat med 15–30 procent när den såtts i kam jämfört med konventionell sådd.

Relaterade artiklar