ANNONS

Många företagare fick elstödet i egenskap av privatperson

Elstödet, som enbart skulle gå till privathushåll, visar sig även ha gått till vissa egenföretagare. Bland annat inom jordbruksnäringen. Nu finns en risk att Försäkringskassan kräver företagarna på återbetalning av beloppet. Något LRF anser vore olyckligt. Bakgrunden är att många lantbruk är enskilda firmor och att elabonnemanget från energileverantörens sida ser ut som ett privatabonnemang.

– Det skapar en onödig och kostsam administration för både företaget och myndigheterna. Pengarna till företagarna ska ju betalas ut om mindre än tre månader, så det är ju en väldigt kort tidshorisont vi pratar om, säger Johnny Kjellström på LRF.
Redan när elstöden till privatpersoner betalades ut i slutet av februari märktes att något var fel då en del mottagare fick flera hundra tusen tillbaka för den el som förbrukats under perioden 1 oktober år 2021 till 30 september år 2022.

Redan i ett tidigt skede i elstödets utformning varnade LRF för att stödet som skulle delas ut till privatpersoner även riskerade att gå till enskilda firmor. Att det nu har skett kommer alltså inte som någon överraskning. Försäkringskassan har rätt att återkalla stödet, så att företagaren får ansöka om det igen via Skatteverket och få tillbaka samma summa i juni. Det anser inte LRF är någon bra lösning.

– Pengarna har ju betalats ut automatiskt. Alltså är det ingen av mottagarna som har gjort fel. Vår uppmaning till våra företagare som har fått stödet är att avvakta vidare information. Att myndigheterna i det här läget skulle starta en administration kring återbetalningen vore väldigt olycklig. Det blev fel, vi varnade för att det kunde bli fel, men myndigheterna prioriterade att återbetalningen skulle ske skyndsamt. Vi har många företag som har det tufft ekonomiskt med anledning av de skenande elpriserna, höjda räntor och ökade priser på bränsle och foder. Är det någon tid som våra medlemmar måste få fokusera på företagandet i stället för administration, så är det nu, säger Johnny Kjellström.

Skälet till att vissa företagare har fått konsumentstödet och vissa inte, beror på hur man har delat upp sitt elabonnemang.

– Vi får frågor från medlemmar som undrar varför de har fått stöd och inte grannen. Vår enkla förklaring är att de som har fått stöd har haft ett elabonnemang som har varit delat mellan hushållet och lantbruket. De företag som har separata abonnemang för hushålls- respektive lantbruksel har nu bara fått stöd för hushållselen och får vänta på resten till i sommar, säger Johnny Kjellström.

Johnny Kjellström, LRF.

 

Relaterade artiklar