ANNONS

Många tror på stigande spannmålspriser i höst

Priset på spannmål har haft en nedåtgående pristrend sedan i maj i år. Det har varit flera hack i kurvan men trenden är tydlig.
Mest har priset fallit den senaste månaden till följd av skördepress samt senast i förra veckan, på grund av förhoppningen att Ukraina ska kunna exportera spannmål via Svartahavet. Denna veckan har visserligen priset på bland annat vete stigit, men den tekniska analysen säger ändå att det är en nedåtgående trend.
Många analytiker tror dock att spannmålspriserna stiger igen i höst och på den linjen står även Lantbruksnytts besökare.

Av 283 som svarat på frågan:
Spannmålspriset faller just nu. Tror ni det stiger igen efter skörd? Svarar 70 procent ja och 30 procent nej.

En faktor som talar för att priserna går upp är att skörden totalt i världen i år blir 2 procent mindre jämfört med i fjol medan konsumtionen inte faller lika mycket. Därmed minskar världslagren av spannmål. Det som talar emot en prisuppgång är att världslagren även på den nivån är stora och betryggande.
Vår nästa fråga hänger ihop med det. EU-kommissionen har nu röstat för att skjuta upp kravet på 4 procents träda till år 2024. Därmed är förslaget att det blir tillåtet att odla på träda och fokusareal, som i år, även år 2023.
Nu ska samtliga länder inom EU säga sitt i denna fråga och det är långt ifrån självklart att trädeskravet skjuts upp ett år. Bakgrunden till förslaget är att öka livsmedelsproduktionen i världen, ett behov som framkom efter Rysslands invasion av Ukraina. Det handlar om totalt 1,5 miljoner hektar extra inom EU att odla. De som är emot ser klimathoten och vill inte skjuta fram den gröna omställningen inom lantbruket.
Frågan ser ni längre ner till höger på denna sida.

 

Relaterade artiklar