ANNONS

Maskinföretagare blev årets företagare

Carl Lindell, ung entusiastisk delägare i Axima gruppen i
Västergötland, har utnämnts till årets företagare i Grästorp
”Det här är förstås en ära – alla företagare har naturligtvis en strävan att lyckas.
Och om andra företagare utanför ens egen bransch anser att man gjort det känns
det naturligtvis väldigt bra”, kommenterar pristagaren.
Axima är Söderberg & Haaks återförsäljarkedja i Västsverige med sälj- och
serviceställen i Mellerud, Munkedal, Kungälv, Grästorp, Lidköping, Floby,
Skövde, Jönköping och Göteborg. Med ca 80 anställda och en omsättning av
ca 425 msek är Axima Sveriges största privatägda maskinhandlarkedja för
maskinentreprenörer och jordbrukare.
Som ägare har Carl Lindell varit aktiv i Axima sedan 2004. Under dessa år har
omsättningen i företaget ökat från ca 90 msek till dagens 425 msek. I dagarna
har Axima även förvärvat företaget Eliassons Maskin i Göteborg varifrån
entreprenadmaskiner skall säljas och servas i västra Sverige.
”En viktig del i framgången är det personliga engagemanget, att ha en bra
service och tillgänglighet så att kunderna kan nå oss när de behöver hjälp. Det
borgar också i en förlängning för ökad försäljning”, säger Carl.
Motiveringen, som lästes upp av ordföranden för Företagarna i Grästorp Jens
Bergqvist, lyder som följer:
• För att med skicklighet ha identifierat och iscensatt nya affärsmöjligheter.
• För att med ungdomlig entusiasm ha förvandlat företaget från en lokal
firma till navet i en expanderande koncern inom lantbruksmaskiner.
• För att ha lagt sig vinn om hög servicegrad gentemot lantbrukare och
andra kundgrupper.
CarlLindell

Relaterade artiklar