ANNONS

Maskinia prisad av Doosan

Maskinias eftermarknad testas årligen av Doosan för att se hur väl man uppfyller sina åtaganden på den svenska marknaden, detta har även gjort under 2017 och resultat är en stor succé.
Fräs-Erik Andersson, Maskinias eftermarknadsansvarig, är stolt, han har precis mottagit årets rapport från Doosan, som ger hans avdelning toppbetyg, de är en av de tre bästa i Europa. Man har kontrollerat hur väl organisationen uppfyller sina åtaganden på den svenska marknaden avseende eftermarknad mot kunderna.
Maskinia har varit generalagent för Doosan sedan 1990 och jobbar kontinuerligt med att förstärka eftermarknaden i Sverige, dels genom egna serviceverkstäder samt genom att auktorisera externa serviceverkstäder.
Det som mäts är bland annat om teknikerna deltar i Doosans utbildningar, skötsel av garantiåtaganden, antal servicebilar, ordning och utrustning på respektive anläggning och serviceverkstäder och mycket annat. Doosan gör detta för att skapa och bibehålla en hög kunskapsnivå och standard hos varje lands eftermarknad.
– Detta är fantastiskt roligt. Vi har slitit hårt för att komma hit! Vi har kontinuerligt jobbat med att vidareutveckla vår eftermarknadsavdelning genom utbildningar och investeringar i både personal och utrustning. Att Doosan nu utser hos till en av de tre bästa eftermarknadsavdelningarna i Europa visar att vi gör rätt saker, säger Fräs-Erik Andersson samtidigt som han tittar igenom rapporten.
Att Maskinia nu har fått denna utmärkelse är glädjande, men det viktiga är att företagets kunder får ett professionellt och effektivt bemötande av dess anställda. Denna utmärkelse är ett bevis på att personalen har den kunskap och utrustning som krävs för att utföra sin uppgifter och därmed på bästa sätt hjälpa kunderna.

Från höger: Christer Thern, teknisk ansvarig, David Smith, ansvarig reservdelar, Fredrik Pipping, ansvarig garanti, Fräs-Erik Andersson, eftermarknadschef, Kenneth Thunberg, teknisk ansvarig.

Relaterade artiklar