ANNONS

Maskinpriset på väg upp?

Vitt skilda faktorer som påverkan åt olika håll verkar medföra att priserna på maskiner står stilla.
Just nu har vi en förstärkning av den svenska kronan. Detta medför att maskiner generellt sett sjunker i pris. Dels blir importerade maskiner billigare och dels minskar lönsamheten för export av begagnade maskiner. Det senare har i och för sig inte påverkat priserna uppåt särskilt mycket innan när kronan var svag, eftersom konjunkturen och därmed köpkraften i våra grannländer var liten och därmed var det aldrig något riktigt bra läge att exportera maskiner.
Men kronans förstärkning har trotts det stor påverkan på begagnatpriset. Intresset för att importera såväl nya som begagnade maskiner är av tradition stort i Sverige och det sker ständigt en så kallad piratimport vid sidan av de ordinarie generalagenternas verksamhet. Under det knappa år den svenska kronan varit extremt svag har denna import varit liten vilket inneburit mindre prispress på maskiner i Sverige från dessa aktörer.
Framförallt är det entreprenadmaskiner som kommer in den vägen. Aktörerna specialiserar sig på några modelltyper som de tar in och säljer vidare till slutkund. Nyligen pratade jag med en generalagent som mötte konkurrens på just en maskintyp från en piratimportör vilket fick till följd att generalagenten sänkte sina priser till samma nivå med hjälp från fabriken, detta eftersom båda ville stoppa parallellimporten. Det är ett konkret exempel på prispress.
Men som jag nämnde inledningsvis finns det just nu även faktorer som kommer att få maskinpriserna att stiga.
Jag talar om vändningen i konjunkturen. Den bransch som först känner av en konjunkturförändring är åkerierna. Enligt Sveriges Åkeriföretagare kände de av en nergång redan sommaren 2008, ett kvartal innan alla andra började prata om en lågkonjunktur.
Nu känner åkerierna av en uppgång, möjligtvis med undantag från de lastbilar som fraktar nya personbilar, vilket kan innebära att denna konjunkturförbättring snart når resten av samhället.
En annan positiv sak som har med anläggningsmaskiner att göra är att under hela detta år som alla pratat om lågkonjunktur så har entreprenörerna, det vill säga de som köper och kör med anläggningsmaskiner, hela tiden haft fullt med arbete och därmed god ekonomi. Att de inte köpt nya maskiner har till stor del legat på det psykologiska planet.
”Alla säger att det är dåliga tider, då är det nog så!”
Till skillnad mot tidigare lågkonjunkturer har således kunderna god ekonomi och kan köpa nya maskiner så fort de bara litar på framtiden. Vändningen kan således bli snabb och när efterfrågan ökar stiger priserna på maskiner.

Maskintillverkarna har dragit ner produktionen en del för att möta lågkonjunkturen vilket kan innebära brist, långa leveranstider och prisökning så fort konjunkturen vänder.

Maskintillverkarna har dragit ner produktionen en del för att möta lågkonjunkturen vilket kan innebära brist, långa leveranstider och prisökning så fort konjunkturen vänder.

Relaterade artiklar