ANNONS

Massor av energi på Borgeby Fältdagar

Energi är årets tema på mässan där ett nytt energicentrum blir mötesplats för lantbrukare, forskare, rådgivare och alla andra som är intresserade av lantbrukets energifrågor.

Vilken energisparåtgärd är mest lönsam och hur producerar man egen förnyelsebar energi? Det är några av de frågor som lantbruksmässan Borgeby Fältdagar vill belysa.

– Vi måste bli bättre på att lyfta energifrågorna inom lantbruket, säger Nils Helmersson, energi-rådgivare HIR Malmöhus. Energiförbrukningen är en stor kostnad för lantbrukarna. Det finns mycket att spara genom att energieffektivisera eller producera sin egen energi, både ekonomiskt och miljömässigt.

Centrum samlar expertisen
Energicentrum samlar mycket av det som har med årets tema att göra. Där finns experter och företag som JTI, Energikontoret i Skåne, Vindkraftsakademin, Svensk Solenergi/Drivkraft, LRF, Skogforsk, Lunds universitet, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Biogas Syd samt rådgivare från Hushållningssällskapet och HIR Malmöhus. Alla med koppling till energiområdet. De svarar på frågor, ger tips och lär ut hur man till exempel kan minska energiförbrukningen och vad man behöver veta för att komma igång.

Ur programmet:
Utställningar om biogas, åkerbränsle, energieffektivisering, närvärme, sol- och vindkraft
Energiteknik för lantbruket t ex mobil biogasanläggning och briketteringsmaskin
Tre miniseminarier om vardera 15 minuter, mycket kunskap på kort tid
Specialanpassade energiguidningar

Relaterade artiklar