ANNONS

Maxima 2 RXL för hög kapacitet

Precisionssåmaskinen RXL från franska Kuhn är märkets nya redskap för lantbrukare som kräver hög kapacitet. RXL kan utrustas med Maxima 2 såaggregat och ha antingen 9, 10 eller 12 rader, vilket ger maximal arbetsbredd på 9 meter. Maskinen är uppdelad i tre oberoende sektioner, vilket ska ge bättre markföljsamhet. RXL kan även utrustas med justering av utsädesmängd från hytten, utrustning för kombisådd och pneumatisk utmatning av snigelgift.
Kuhn slår i samband med maskinen även ett slag för att minska radavståndet i precisionssådda grödor. Genom att minska radavståndet från 75 till 60 centimeter, men att då förlänga avståndet mellan fröna, kommer plantorna att få mer utrymme, menar de. Detta bör göra att de avkastar bättre.

Relaterade artiklar